Aktualności

21.11.2018

Szkolenia z dostępności dla kadr organizacji pozarządowych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w zamówieniu na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności.

Szkolenia będą prowadzone w obszarach:

  • audytów dostępności architektonicznej i audytów poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami,
  • prowadzenia audytów dostępności serwisów internetowych, aplikacji i dokumentów cyfrowych,
  • tworzenia transkrypcji tekstowej nagrań dźwiękowych oraz tworzenia napisów rozszerzonych (w tym „na żywo”) do nagrań i transmisji na żywo zawierających dźwięk i obraz (audio-wideo),
  • tworzenia audiodeskrypcji, przygotowywania i montażu materiałów w polskim języku migowym (PJM),
  • tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (Easy to Read and Understand, ETR).
Szkolenia z dostępności dla kadr organizacji pozarządowych

W szkoleniach weźmie udział minimum 96 osób z co najmniej 32 organizacji pozarządowych działających na terenie całego kraju. Ogłoszenie zostało zamieszczone 20 listopada w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i dodatkowo w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin na składanie ofert upływa 30 listopada 2018 roku, o godz. 10:00.

Zachęcamy do udziału w postępowaniu!