Aktualności

27.02.2017

Szkolenia z zakresu Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Wydział Informacji i Promocji Departamentu Zarządzania RPO organizuje serię szkoleń poświęconych konkursowi z zakresu Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Szkolenia odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim, Słubicach, Żarach, Wschowie, Zielonej Górze.

Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

28.02.2017 r. Gorzów Wielkopolski (agenda)

01.03.2017 r. Słubice (agenda)

02.03.2017 r. Żary (agenda)

03.03.2017 r. Wschowa (agenda)

16.03.2017 r. Zielona Góra (agenda)

Celem Działania jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Typ I – Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny,

b) program aktywności lokalnej,

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Ilość miejsc ograniczona!

  • W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

Więcej informacji tutaj