Aktualności

08.11.2017

Szkolenie - SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES (CSR) - jak skutecznie i z korzyścią dla biznesu angażować się na rzecz społeczeństwa

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES (CSR) - jak skutecznie i z korzyścią dla biznesu angażować się na rzecz społeczeństwa.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu miasta Zielona Góra, powiatu zielonogórskiego, żarskiego, krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego którzy realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej lub pragną uzyskać wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Szkolenie będzie też miejscem wymiany doświadczeń i lokalnych praktyk.

Podczas szkolenia dowiesz się:
 Co to jest biznes społecznie odpowiedzialny?
Jak realizować inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej?
Czym jest Tworzenie Wspólnej Wartości (Creating Shared Value)?
Dobre praktyki- co je charakteryzuje?
Jakie korzyści odnosi firma angażując się społecznie?

Jak się zgłaszać? Aby się zgłosić należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ ELEKTRONICZNY. Termin zgłoszeń: 30.11.2017 r.

Dodatkowe informacje:

Osoby do kontaktu w sprawie szkolenia:

1. Monika Robaszyńska Animatorka w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (ul. Dąbrowskiego 41D/3;Zielona Góra) Tel: 533-316-284; m.robaszynska@fundacjacp.org

2. Lidia Legutko Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny (Al. Niepodległości 16/9; Zielona Góra) Tel. 68 453 22 09/ 531 110 102; mail: l.legutko@frdl.org W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia.
Szkolenie