Aktualności

04.11.2016

TRZECIE SPOTKANIE SIECIUJĄCE REINTEGRACYJNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Za nami trzecie spotkanie sieciujące lubuskie podmioty ekonomii społecznej (pes-y) o charakterze reintegracyjnym (KIS-y, CIS-y, WTZ-y, ZAZ-y), które odbyło się 20.10.2016 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

TRZECIE SPOTKANIE SIECIUJĄCE REINTEGRACYJNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Spotkanie poprowadził Pan Daniel Fąferko - a jego tematem była „Gotowość uczestników zajęć reintegracyjnych na podjęcie zatrudnienia – szanse i zagrożenia”.

W spotkaniu uczestniczyło 15 osób - przedstawicieli lubuskich Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Spotkanie prowadzone było metodą warsztatową i dzięki takiej formule, nastąpiła bogata wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami. W pierwszej części omówiono przykłady osób, które poddane procesowi zajęć reintegracyjnych zostały przywrócone na rynek pracy. Następnie poruszono aspekt ograniczeń najbliższego otoczenia osób objętych aktywnymi formami pomocy i podkreślono fakt, że negatywny wpływ na skuteczność przygotowania na rynek pracy wynika z braku więź społecznych osób reintegrowanych z osobami z otoczenia. Po przerwie rozpoczęto pracę warsztatową nt. ograniczeń osób reintegrowanych w procesie przygotowania na rynek pracy. Na spotkaniu obecni byli również instruktorzy zawodu, którzy z perspektywy własnych, codziennych doświadczeń w pracy z uczestnikami zajęć reintegracyjnych, mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi ograniczeń osób objętych wsparciem. W ostatniej części spotkania omówiono obszary, które będąc zaniedbane (np. tereny zielone, parkingi, cmentarze) lub niedoceniane (opieka nad osobami starszymi) mogą być przestrzenią do aktywności podmiotu zatrudnienia reintegracyjnego na lokalnym rynku pracy.

Założeniem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami w zakresie realizowania reintegracji społeczno-zawodowej, która ma się przyczynić do rozwoju reintegracji społeczno-zawodowej w woj. lubuskim.