Aktualności

02.01.2018

UWAGA!ZMIANA ZASAD PROMOWANIA PROJEKTÓW W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Zmianie uległy zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich, wynikające z dodania barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków dla umów o dofinansowanie projektu zawartych od 01 stycznia br., lub po 1 stycznia br.

Poniżej link do zasad promowania, Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Funduszy Europejskich i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz w Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, dostępne są na stronie internetowej RPO-L2020: http://rpo.lubuskie.pl/poznaj-zasady-promowania-projektu

Szczegółowa informacja na ten temat została opublikowana również na Portalu Funduszy Europejskich TUTAJ

PASKI LOGOTYPÓW:

pasek RPO 2018
pasek RPO 2018.pdf 226,86 kB