Aktualności

03.01.2017

V Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

12 grudnia 2016 roku w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, odbyło się V posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES). Ekspertem moderującym spotkanie była Marta Lewandowska reprezentująca Fundację Kultura Dialogu.

Podczas posiedzenia omówione zostały rezultaty prac grup roboczych, które spotykają się pomiędzy posiedzeniami Komitetu. Rezultatem pracy grupy roboczej ds. współpracy z pes-ami w zakresie reintegracji społeczno- zawodowej jest opracowany informator, którego głównym celem jest  zaprezentowanie działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz pokazanie stopnia koordynacji usług reintegracji społeczno-zawodowej oraz poziomu współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc i reintegrację a publicznymi służbami zatrudnienia na obszarze gminy. Grupa robocza ds. współpracy z mediami podczas swoich posiedzeń określiła kierunek konkursu – Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego oraz opracowała logo Komitetu. Członkowie grupy wchodzili także w skład kapituły konkursowej, która oceniała zgłaszane do konkursu Lubuski Włącznik podmioty. Grupa ds. współpracy JST i biznesu podczas swoich spotkań wypracowała zalecenia by przekaz podmiotów ekonomii społecznej stał się widoczny w świecie biznesu. Następnie został zaprezentowany raport z realizacji Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa Lubuskiego, wraz z pięcioma głównymi wnioskami, do których zostały wypracowane rekomendacje.