Aktualności

16.03.2018

V SPOTKANIE Z CYKLU "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM"

15 marca 2018 roku w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze odbyło czwarte spotkanie  z cyklu ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej na przykładzie Informatora "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM".

V SPOTKANIE Z CYKLU "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM"

Tematem spotkania była interdyscyplinarna współpraca. Na początku uczestnicy dyskutowali na temat: dotychczasowych efektów prac, w tym standaryzacji procesu diagnozy, warunków interdyscyplinarnej współpracy specjalistów reprezentujących różne podmioty oraz kontynuacji rozpoczętych działań w przyszłym projekcie koordynacyjnym ROPS.

Podczas dyskusji grupowej wybrzmiało, że współpraca interdyscyplinarna, zakładająca współpracę różnych specjalistów reprezentujących różne podmioty reintegracyjne jest trudna do uchwycenia w szablony i powtarzalne schematy. Wielokrotnie wymaga ona nieszablonowego i kreatywnego podejścia oraz budowania takiego sposobu działania, który będzie odpowiadał specyficznym potrzebom osoby wspieranej. Oznacza to, że nie da się stworzyć jednego zespołu interdyscyplinarnego w skład, którego wchodzić będą przedstawiciele różnych instytucji, ale jego skład powinien być ściśle dopasowany do sytuacji i potrzeb osoby wspieranej.