Aktualności

10.12.2016

V Warsztat w ramach Akademii Liderów Lokalnych

W dniach 02-03.12.2016r. odbył się V warsztat w ramach Akademii Liderów Lokalnych, którego głównym celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

V Warsztat w ramach Akademii Liderów Lokalnych

Pierwsza część warsztatów została poświęcona na omówienie i przetestowanie wybranych narzędzi internetowych podnoszących skuteczność pracy lidera. Uczestnicy przy własnych komputerach testowali proponowane narzędzia, omawiane były ich główne funkcjonalności. Kolejne moduły warsztatów dotyczyły autoprezentacji. Uczestniczki wzięły udział w wykładzie wprowadzającym, a dalej proszone były o zaprezentowanie siebie i swojej działalności. Po przeprowadzonej prezentacji zorganizowana została sesja informacji zwrotnych. Na dalszych etapach szkolenia omówione zostały zasady skutecznych wystąpień publicznych, w tym: mowa ciała, struktura wypowiedzi. Uczestniczki miały okazje przećwiczyć kilka technik relaksacyjnych, pozwalających na reedukację stresu przed i w trakcie wystąpienia publicznego. W ostatniej części warsztatów przeprowadzona została ewaluacja Akademii.