Aktualności

22.05.2018

VI SPOTKANIE Z CYKLU "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM"

18 maja 2018 roku w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze odbyło szóste spotkanie z cyklu ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej na przykładzie Informatora "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM".

VI SPOTKANIE Z CYKLU "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM"

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe prace dotyczące ścieżek reintegracji społeczno - zawodowej oraz dyskutowano o koalicjach rożnych typów podmiotów reintegracji jako warunku dobrej współpracy. Zastanawiano się również nad możliwościami testowania ścieżek reintegracji społeczno - zawodowej w praktyce w dalszych działaniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Mając świadomość, że w toku przeprowadzonych prac nie w pełni udało się przetestować ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej w praktyce, to jednak należy podkreślić, zgodnie z ocenami uczestników, że cykl spotkań skutecznie przyczynił się do lepszego poznania sposobu działania poszczególnych podmiotów, nawiązania między reprezentującymi je osobami bardziej trwałej relacji oraz lepszego planowania działań reintegracyjnych dla osób potrzebujących.