Aktualności

02.11.2017

WARSZTATY PN. SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD

Dnia 30.10. 2017 w Zielonej Górze oraz 31.10.2017 w Gorzowie Wlkp. odbyły się warsztaty pn. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

WARSZTATY PN. SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD

Pierwsza część warsztatów poświęcona było przedstawieniu przez Panią Magdalenę Falkowską (adwokat)  informacji dot. uwarunkowań i regulacji prawnych w zakresie udzielania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społ.  Następnie Pani Marta Jankowiak-Romanowska przedstawiła i omówiła założenia podręcznika stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych w województwie lubuskim. Podręcznik adresowany będzie do osób, które przeprowadzają postępowania i udzielają zamówień, w szczególności do samorządowców. Celem podręcznika jest pokazanie jak w praktyce przeprowadzić postępowanie z klauzulami społecznymi, jakie preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej można stosować w zamówieniach o wartości nieprzekraczającej 30 tys. Euro. Druga część został zorganizowana w formie debaty, której celem było zainicjowanie dyskusji nt potrzeb, korzyści i trudności stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.