Aktualności

03.08.2018

WYNIKI KONKURSU NA PROWADZENIE OWES-ÓW W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Urząd Marszałkowski ogłosił wyniki konkursu na prowadzenie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie lubuskim.

17 lipca 2018r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18. 

Wyniki konkursu oznaczają, że dotychczasowe OWES-y będą kontynuowały działalność w kolejnych latach.

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim jest prowadzony przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” oraz Stowarzyszeniem Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze tworzy konsorcjum złożone z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział w Zielonej Górze.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!