Aktualności

26.11.2016

Warsztaty pn. Klauzule społeczne i zamówienia społecznie odpowiedzialne – dobra idea, ale jakie zapisy?

W dniach 28 października oraz 21 listopada 2016 roku odbyły się warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym ze stosowaniem zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych, pn. Klauzule społeczne i zamówienia społecznie odpowiedzialne – dobra idea, ale jakie zapisy?

Warsztaty prowadził Pan Tomasz Kowalewski - specjalista w tematyce zamówień publicznych, który w praktyce stosuje ww. zapisy w postępowaniach.Podczas warsztatów poruszone zostały kwestie regulacji prawnych  w zakresie zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych, współpracy sektora publicznego z sektorem ekonomii społecznej w ramach realizacji zamówień publicznych oraz zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk uwzględniających prospołeczne zapisy w dokumentacjach zamówieniowych. Istotnym punktem spotkań było również omówienie nowelizacji ustawy, w kontekście obowiązku stosowania aspektów społecznych w zamówieniach.Niezwykle ważną kwestią było zwrócenie uwagi na aspekty społeczne jako poza cenowe kryteria oceny ofert.

Poniżej prezentacja z warsztatów - zapraszamy do lektury!