Aktualności

08.01.2018

Ważny komunikat dla OWES-ów

Ważny komunikat dot. możliwości przedłużenia akredytacji:

  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może jednorazowo przedłużyć okres obowiązywania przyznanej akredytacji „AKSES”. Wniosek o przedłużenie obowiązywania przyznanej akredytacji „AKSES” wraz z uzasadnieniem akredytowany OWES składa nie później niż 21 dni przed upływem terminu obowiązywania przyznanej akredytacji.

podstawa prawna: ZARZĄDZENIE NR 2 MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (poz 2 pod poniższym linkiem):

https://www.mpips.gov.pl/bip/dzienniki-urzedowe/dzienniki-urzedowe-mrpips/dzienniki-urzedowe-mrpips---rok-2018/?serwis=2

  • Dodatkowa informacja - uległa zmianie nazwa Departamentu w MRPiPS odpowiedzialnego za sprawy ES: Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES).