Aktualności

04.07.2018

Wizyta studyjna –TORUŃ – Rekrutacja w toku!

Uprzejmie informujemy iż rozpoczynamy rekrutację na jednodniową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej (PES) o charakterze reintegracyjnym w mieście TORUŃ. Wizyta ma na celu wsparcie merytoryczne, rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez usprawnienie warsztatu pracy, kwalifikacji i umiejętności oraz implementację dobrych praktyk z Polski.

Wizyta zaplanowana jest w pierwszym tygodniu września (data doprecyzowana zostanie w terminie późniejszym).

W ramach wizyty odwiedzimy m.in. Urząd Miasta Toruń, gdzie uczestnicy wizyty będą mieli możliwość zapoznania się z problematyką z zakresu współpracy/partnerstwa CIS/KIS z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z instytucjami pomocowymi. W celu poparcia teorii praktyką uczestnicy odwiedzą Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne CISTOR oraz CIS, prowadzony i utworzony przez ww. Stowarzyszenie, gdzie omówione zostaną m.in. kluczowe zagadnienia z zakresu prowadzenia Centrów.

Niezwykle ciekawy punkt programu stanowi FUNDACJA ARKADIA, która prowadzi ŚDS, WTZ oraz pierwszą w Polsce spółką z o.o. non-profit, zatrudniającą osoby z niepełnosprawnością intelektualną Arkadia Non-Profit Sp. z o.o.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM dostępny poniżej:

 

 

PROCES REKRUTACJI odbywać się będzie się zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. Zapraszamy do rejestracji na szkolenia poprzez elektroniczny formularz dostępny TUTAJ, lub przesłanie formularza w wersji Word na  adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, dostępny poniżej:

 

UDZIAŁ W WIZYCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.  

W ramach wizyty zapewniamy materiały dydaktyczne, wyżywienie oraz transport z miejsca zbiórki organizatora do/z miejsca, w których odbywają się wizyty. Po zakończeniu, uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w wizycie.

W związku z tym, że liczba miejsc jest ograniczona zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami w celu przekazania informacji o wynikach rekrutacji oraz szczegół organizacyjnych w ramach poszczególne wizyt studyjnych.