Aktualności

04.07.2018

Wizyta studyjna – WARSZAWA – BRZEZINY- ŁÓDŹ- Rekrutacja w toku!

Uprzejmie informujemy iż rozpoczynamy rekrutację na dwudniową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej (PES) w zakresie realizacji zamówień społecznie odpowiedzialnych oraz programów z zakresu rewitalizacji, realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także Łodzi i gminie Brzezina w województwie łódzkim.

Wizyta planowana jest w drugim tygodniu września (data doprecyzowana zostanie w terminie późniejszym).

Wizyta ma na celu wsparcie merytoryczne, rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez usprawnienie warsztatu pracy, kwalifikacji i umiejętności oraz implementację dobrych praktyk z Polski.

W ramach wizyty odwiedzimy m.in. Urząd Miasta st. Warszawa, gdzie uczestnicy wizyty będą mieli możliwość  zapoznania się z problematyką z zakresu stosowania klauzul społecznych w urzędach. Ponadto planowana jest interaktywna wizyta w Spółdzielnia Socjalna osób prawnych Communal Service, Brzeziny, która zajmuje się gospodarką komunalną, powierzaną metodą in house.

Natomiast w  mieście Łódź odwiedzimy m.in. Fundację Urban Forms Łódź - podmiot, który z dużym sukcesem w partnerstwie z miastem, realizuje programy partycypacyjne i rewitalizacyjne. Fundacja, przedstawili ciekawe projekty pilotażowe, gdzie  z dużym sukcesem użyto konsultacji społecznych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM dostępny poniżej

PROCES REKRUTACJI odbywać się będzie się zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. Zapraszamy do rejestracji na szkolenia poprzez elektroniczny formularz dostępny TUTAJ, lub przesłanie formularza w wersji Word, na adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl, lub pocztą tradycyjną na adres:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, dostępnego poniżej:

UDZIAŁ W WIZYCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

W ramach wizyty zapewniamy materiały dydaktyczne, wyżywienie oraz zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki organizatora do/z miejsca, w których odbywają się wizyty. Po zakończeniu wsparcia, uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w wizycie.

W związku z tym, że liczba miejsc jest ograniczona zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami w celu przekazania informacji o wynikach rekrutacji oraz szczegół organizacyjnych w ramach poszczególne wizyt studyjnych.