Aktualności

07.08.2018

Wkrótce kolejna edycja Lubuskiego Włącznika

6 sierpnia odbyło się spotkanie grupy ds. certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej. W trakcie spotkania Joanna Frątczak Mueller zaprezentowała wyniki badań ewaluacyjnych dot. realizacji konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

Wkrótce kolejna edycja Lubuskiego Włącznika

Głównym celem badania była analiza skuteczności działań podejmowanych w ramach realizacji konkursu. W badaniu ocenie poddano realizację formalnych reguł Konkursu oraz działania jego operatora i kapituły konkursowej, związane z pozyskiwaniem uczestników Konkursu, jego przebiegiem i stosowanym systemem nagród. Przeprowadzone analizy wykazały istnienie pięciu podstawowych wyzwań, z którymi operator Konkursu powinien się zmierzyć. Wyzwania te, to między innymi : reorganizacja kategorii konkursowych, opracowanie nowego sytemu nagród. Przedstawiciele grupy wezmą pod uwagę wnioski oraz wyzwania jakie płyną z badania ewaluacyjnego przy organizacji III edycji konkursu „Lubuski włącznik. Lider Biznesu Społecznego. Wszystkim uczestnikom badania ewaluacyjnego dziękujemy za cenne opinie.

We wrześniu zostanie ogłoszona III edycja konkursu.