Aktualności

03.10.2017

ZAPROSZENIE NA CYKL SPOTKAŃ PN. "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, uprzejmie informuje, że 11 października 2017 r. rozpoczyna cykl spotkań poświęcony ścieżkom reintegracji  społeczno – zawodowej na przykładzie informatora własnego autorstwa „Ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej w województwie lubuskim”, opracowanego w ramach realizowanego projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.  Spotkanie to jest jednym z sześciu zaplanowanych w naszym regionie i ma na celu inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy (PUP),  podmiotów ekonomii społecznej (PES) o charakterze reintegracyjnym oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), która dotychczas jest mocno rozproszona w naszym regionie. Mając zatem na uwadze, że ważnym elementem będzie panel z udziałem praktyków, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w dyskusji nt. stanu obecnej współpracy między podmiotami działającymi w naszym województwie w zakresie reintegracji.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Jolanta Ozgowicz, pod nr tel.: 68 323 19 26.

Prosimy o zgłoszenie się za pomocą formularza pod linkiem: http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie-na-wizyte

Jako Formę wsparcia wpisujemy: SPOTKANIE a jako Nazwę wsparcia wpisujemy: ŚCIEŻKI REINTEGRACJI

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.