Aktualności

08.11.2016

ZAPROSZENIE NA SEMINARIA PN. „CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, NARZĘDZIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO– ZAWODOWEJ, CZY TANI WYKONAWCA ZADAŃ GMINY?”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej na seminaria pn. „Centra Integracji Społecznej, narzędzie aktywizacji społeczno – zawodowej,  czy tani wykonawca zadań gminy?”.

Celem spotkań będzie wypracowanie metod i narzędzi wpływających na zacieśnienie współpracy między w/w podmiotami, a tym samym zwiększenie skuteczności podejmowanych działań przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ważnym elementem będzie także omówienie rekomendacji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, dotyczących wdrażania standardów  działania na rzecz reintegracji  społeczno – zawodowej oraz prezentacja wdrażanych w naszym województwie standardów w/w zakresie.

Spotkanie poprowadzi Pani Małgorzata Kowalska z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne  z Torunia,  członek ogólnopolskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W ramach projektu serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbędą się:

1)  21.11.2016r. (poniedziałek) godz. 9.30 – 14.30, w Gorzowie Wlkp. – w siedzibie Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp., zapraszamy

osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu z powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeńskiego, międzyrzeckiego i sulęcińskiego.

2)  22.11.2016r. (wtorek) godz. 9.30 – 14.30 w Zielonej Górze – w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra, zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu z powiatów: słubickiego, świebodzińskiego, krośnieńskiego i zielonogórskiego.

3)  23.11.2016r. (środa) godz. 9.30 – 14.30 w Zielonej Górze – w siedzibie Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra, zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu z powiatów: żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i wschowskiego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16 listopada 2016 roku  za pomocą formularza elektronicznego dostępnego tutaj

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Jolanta Ozgowicz, pod nr tel.: 68 323 19 26.

PROGRAM SPOTKAŃ

 

 „Centra Integracji Społecznej,  narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej, 

czy tani wykonawca zadań gminy?”

 

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10:00- 10.15

Prezentacja działań projektu EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej w zakresie tworzenia modelu lokalnej współpracy  w zakresie reintegracji

- Jakub Piosik, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

10.15- 11.00

Stan obecny współpracy między podmiotami w Lubuskiem

identyfikacja problemów w tym zakresie

- panel ekspercki z udziałem przedstawiciela CIS, PUP, OPS

- moderator Małgorzata Kowalska

11.00-11.20

Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w Lubuskich Centrach Integracji Społecznej

- Helena Guhl Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych

 „KRĄG” w Gorzowie Wlkp.

11.20-12.30 Metody i narzędzia wpływające na zacieśnianie współpracy między podmiotami- praca warsztatowa  - Małgorzata Kowalska
12.30 – 12.50 Przerwa kawowa
12.50- 14.00

Podsumowanie/ wnioski dotyczące zacieśnienia współpracy

- Małgorzata Kowalska

14.00- 14.30 Zasady wdrażania standardów funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych opracowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach projektów EFS - Małgorzata Kowalska

 

 

 

 

Spotkania organizowane są w ramach projektu pt. „EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.