Aktualności

22.05.2018

ZGŁOŚ SIĘ DO CYKLU EDUKACYJNO - SZKOLENIOWEGO OŚRODKA SEKTOROWEJ ANIMACJI REINTEGRACJI

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do cyklu edukacyjno-szkoleniowego Ośrodka Sektorowej Animacji Reintegracji w ramach projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”. W załączniku znajduje się regulamin wraz z formularzem rekrutacyjnym.