Aktualności

10.01.2018

ZMIENIONE WYTYCZNE CT9

W Monitorze Polskim (z 2018 r., poz. 19 http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/19) został ogłoszony dnia 09 stycznia  komunikat w sprawie zmienionych Wytycznych CT9.

Zmienione Wytyczne można również pobrać na stronach:

- http://www.mr.gov.pl w zakładce Czym się zajmujemy/Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014-2020 oraz

- http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.