Aktualności

01.02.2017

Za nami konferencja Nie ma rewitalizacji bez partycypacji

31.01.2017 r. odbyła się konferencja pn. NIE MA REWITALIZACJI BEZ PARTYCYPACJI, której organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) wraz z Pracownią Sieci Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Fundacją Partycypacja.

DSC_3781

Spotkanie przebiegało w trzech częściach.

Pierwszą część (debatę) prowadziła dr Anna Mielczarek – Żejmo. Debata dotyczyła szans, możliwości i sposobów realizacji założeń i celów, które zostały zapisane w programach rewitalizacji. Wśród zaproszonych do rozmowy gości był Pan Jakub Piosik z ROPS-u, Pan Adam Roszak z Urzędu Miasta  w Strzelcach, Pani Anna Kraśko reprezentująca Grupę F 13/ Centralę Twórczą w Zielonej Górze, Pan Paweł Gołębiowski – Architekt z Zielonej Góry oraz Pani Agnieszka Czaczkowska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. Głównym celem pierwszej części była wymiana doświadczeń i pomysłów – pokazania innym, że można robić naprawdę bardzo fajne inicjatywny.

Druga część, była moderowana przez prof. Lecha Szczegółę i dotyczyła zaprezentowania podstawowych tez książki pt. „Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne” (Oficyna Naukowa: Warszawa 2017). Warto podkreślić, że książka jest m.in wynikiem studiów podyplomowych na kierunku rewitalizacja społeczna, które realizowane były w 2015r. w ramach projektu systemowego pn. podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim. Do udziału w drugiej części spotkania zaproszono autorów poszczególnych artykułów, którzy w swoich wypowiedziach prezentowali własne doświadczenia. Każdy z uczestników konferencji, bezpłatnie otrzymał egzemplarz książki.

Część trzecia – to działania typowo warsztatowe prowadzone przez Damiana Deca – eksperta, praktyka, posiadającego doświadczenia w prowadzeniu działań zaplanowanych w programach rewitalizacji. Warsztat został przeprowadzony na podstawie Amoeba Game by Allan AtKissonn, podczas którego proces rewitalizacji został porównany do ameby – jednokomórkowego organizmu (pierwotniaka). Przedstawione zostały role poszczególnych osób w procesie rewitalizacji wraz z informacją o ich wpływie na podejmowane działania. Warsztat zakończył się ciekawym doświadczeniem, każdy z uczestników otrzymała informacje (karteczkę) z przypisaną mu konkretną rolą do odegrania (m.in. lidera zmiany, innowatora, marudera, lokalnego artysty, konformisty) w doskonały sposób prezentujących system włączania mieszkańców w proces rewitalizacji.

Na zakończenie prof. Mariusz Kwiatkowski podsumował konferencję, zachęcając do zapoznania się z książką pt. „Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne”.