Aktualności

21.06.2017

Za nami wizyta studyjna w podmiotach ekonomii społecznej

Zakończyliśmy pierwszą w tym roku dwudniową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej w Byczynie, Częstochowie i Żarkach.

Za nami wizyta studyjna w podmiotach ekonomii społecznej

W dniach 20-21 czerwca 2017 r. odbyła się wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej w Byczynie (woj. opolskie), Częstochowie i Żarkach (woj. śląskie). Celem wizyty było zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej oraz wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i integracji społecznej z województwa lubuskiego. Odwiedziliśmy podmioty ekonomii społecznej, których działalność jest uznawana za „dobre praktyki”. W dniu 20 czerwca Pani Dyrektor Wioletta Kardas zaprezentowała nam działalność Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach. Zostaliśmy zapoznani z ewolucją form organizacyjno-prawnych CIS-u,programem pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi takim wykluczeniem, a także realizowanymi projektami. Zwiedziliśmy warsztaty, w których prowadzone są zajęcia dla uczestników CIS-u.

Po wizycie w CISPOL-u zostaliśmy ugoszczeni w Restauracji Nowy Spichlerz w Byczynie, prowadzonej wspólnie przez Spółdzielnie Socjalną PERUNICA i Spółdzielnię Socjalną MIÓD I WINO. Po obiedzie w Spichlerzu swoją działalność zaprezentowały:

Spółdzielnia Socjalna LAS VEGAS - prowadząca usługi w zakresie pozyskiwania drewna, utrzymania lasów, produkcji drewna kominkowego;

Spółdzielnia Socjalna CZYSTO=SELEKTYWNIE - prowadząca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów stałych;

Spółdzielnia Socjalna PERUNICA – świadcząca usługi w zakresie opieki nad dziećmi i edukacji przedszkolnej, obsługi turystycznej i promocja miasta Byczyna, handlu i gastronomii.

W drugim dniu wizyty odwiedziliśmy Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie prowadzonym przez Fundację Integracji Społecznej „Feniks”.

Spotkaliśmy się zNaczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Panem Adrianem Staroniek, który przedstawił nam Zintegrowany System Ekonomii Społecznej w  Częstochowie. Elementami systemu są:

–     obowiązek stosowania klauzul społecznych przez wydziały Urzędu Miasta Częstochowa i jednostki organizacyjne miasta,

–     wieloletni program współpracy Miasta Częstochowa z organizacjami pozarządowymi,

–     organizacje pozarządowe,

–     spółdzielnie socjalne (w Częstochowie funkcjonuje wiele spółdzielni socjalnych powołanych przez osoby prawne, w tym Miasto Częstochowa i organizację pozarządową),

–     Centra Integracji Społecznej,

–     Zakład Aktywizacja Zawodowej.

Lokalne partnerstwa tworzone są przy wykorzystaniu narzędzi gospodarki społecznej.

Następnie odwiedziliśmy Gminę Żarki, która dzięki aktywności i współpracy spółdzielni socjalnych wypracowuje atrakcyjną ofertę turystyczną. Spółdzielnia Socjalna „Manufaktura” produkuje słodycze i oferuje zajęcia dla dzieci i dorosłych z tworzenia lizaków. Spółdzielnia Socjalna „Amonit Jura – sport, kultura” prezentuje wystawę skamieniałości i amonitów, a także wypożycza sprzęt turystyczny. Ofertę turystyczna dopełniają prywatni przedsiębiorcy.

Wizyta ma przyczynić się do implementowania dobrych, sprawdzonych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej z wizytowanych miejsc w województwie lubuskim. Uczestnicy wizyty zadeklarowali, że podejmą próby zastosowania poznanych rozwiązań w swojej działalności zawodowej i społecznej.

Obejrzyj foto z przebiegu wizyty >>