Aktualności

06.11.2016

Zakończyliśmy nabór formularzy konkursowych - przed nami kolejny etap konkursu

30 października 2016r. zakończył się pierwszy etap konkursu "Lubuski Włącznik. Lider Biznesu społecznego".

Wpłynęły 22 formularze konkursowe. Oceny formularzy konkursowych dokonała Kapituła konkursowa powołana Zarządzeniem dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Do kolejnego etapu tj. wizyt studyjnych przeszło 21 podmiotów ekonomii społecznej.

Zakończyliśmy nabór formularzy konkursowych - przed nami kolejny etap konkursu

Wybrani członkowie w terminie od 7 listopada do 16 listopada odwiedzą podmioty biorące udział w konkursie.

Celem wizyt jest zapoznanie się z działalnością podmiotów ekonomii społecznej, wytwarzanymi przez nich produktami, świadczonymi usługami, lub podejmowanymi inicjatywami na rzecz społeczności lokalnej. Wizyty mają służyć analizie sposobu funkcjonowania podmiotów i ocenie ich pozycji rynkowej oraz społecznej. Zebrane informacje zostaną przekazane wszystkim członkom Kapituły konkursowej, której kolejne posiedzenie zaplanowano na 17 listopada 2016r. Rozstrzygniecie konkursu, ogłoszenie wyników nastąpi podczas konferencji połączonej z galą konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”,  27 listopada 2016r.  w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedziba w Ochli.

Niebawem przedstawimy program konferencji połączonej z galą konkursową.

Po zakończonej gali zapraszamy do udziału w Mikołajkowych Targach Aktywności i Biznesu Społecznego.

Dziękujemy wszystkim za przesłanie formularzy konkursowych i udział w konkursie "Lubuski włącznik. Lider Biznesu Społecznego"