Aktualności

16.03.2022

Zakończyliśmy nabór gmin

Zakończyliśmy nabór gmin do projektu „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”Dziękujemy za przesłane zgłoszenia . Od 21 marca br. rozpoczynamy odwiedziny w gminach, które zgłosiły gotowość do powołania na swoim terenie nowego typu usług społecznych jakim jest tzw. zielona opieka. O tym, gdzie powstaną gospodarstwa opiekuńcze poinformujemy niebawem.

Zakończyliśmy nabór gmin

O projekcie:

Liderem projektu jest Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, a Partnerem - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących oraz zdrowotnych, a także wdrożenie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej (pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, gospodarstwami opiekuńczymi a mieszkańcami wsi) w dostarczaniu usług społecznych. Pobyt beneficjentów ostatecznych w gospodarstwach opiekuńczych opiera się na wykorzystywaniu potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym.

Gospodarstwo opiekuńcze to forma wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej realizowana w ramach gospodarstwa wiejskiego posiadającego zasoby rolnicze związane z uprawą roślin lub hodowlą zwierząt. W gospodarstwach opiekuńczych ważne jest położenie w sąsiedztwie przyrody lasów i łąk, ogród umożliwiający komfortowy wypoczynek i uprawę roślin oraz domowe zwierzęta.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie w każdej z trzech gmin jednego gospodarstwa opiekuńczego świadczącego usługi dla 8 osób w każdym z nich. Każde z trzech gospodarstw zapewni opiekę co najmniej 8 osobom, łącznie powstanie 24 miejsc dziennego pobytu. Podopieczni będą mogli korzystać ze wsparcia i zajęć 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie (wliczając czas zorganizowanego transportu). Projekt rozwinie opiekę prowadzoną w małych grupach, która pozwoli na objęcie uczestników kompleksowym, a zarazem indywidualnym wsparciem. Projekt opiera się na założeniach „Lubuskiego modelu usług społecznych na terenach wiejskich”. Opieka powinna być świadczona w gospodarstwie wiejskim posiadającym uprawy rolnicze bądź zwierzęta gospodarskie i musi być odpowiedzią na potrzebę aktywizacji społeczno-zawodowej domowników gospodarstwa.