Aktualności

16.11.2018

Zapraszamy na „Warsztaty stosowania klauzul społecznych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS), Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, serdecznie zaprasza na spotkanie pt. „Warsztaty stosowania klauzul społecznych”. Spotkanie skierowane jest do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz jednostek podległych. Szczególnie zachęcamy do udziału osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (salka prasowa) w dniu 26.11.2018 r, w godz. od 10.00 do 13.00.

Program spotkania dotyczył będzie przede wszystkim opracowanego regulaminu w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej oraz praktycznych aspektów stosowania klauzul społecznych. Spotkanie poprowadzi ekspert w dziedzinie zamówień publicznych. Udział w spotkaniu wezmą także przedstawiciele Wydziału Zamówień Publicznych UMWL.

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować na  adres mailowy: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl lub poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie

Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Aleksandra Ciszewska, tel. (68) 3231926.