Aktualności

17.05.2017

Zapraszamy na wizytę studyjną do Byczyny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w dniach 20-21 czerwca 2017r. zaprasza na dwudniową wizytę studyjną do Byczyny.

Uczestnicy wizyty będą mieli okazję odwiedzić liczne spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, centra integracji społecznej jak również poznać system wsparcia ekonomii społecznej w Mieście Częstochowa.

Wizyta ma na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami. Odwiedziny mają przyczynić się do implementowania dobrych, sprawdzonych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej z wizytowanych miejsc w województwie lubuskim.

W wyjeździe mogą wziąć udział pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i integracji społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Szczegółowy program wizyty oraz informacje kogo odwiedzamy znajdują się tutaj