Aktualności

28.08.2018

Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych dnia 22 września 2018 r.

Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych to spotkanie organizacji pozarządowych, osób pracujących w trzecim sektorze, wolontariuszy, grup nieformalnych czy działaczy społecznych, które jest okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów zielonogórskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

Forum odbędzie się 22 września 2018 r. w godz. 9.30 – 16.30 w siedzibie Fundacji Oświaty i Kultury w Zielonej Górze (ul. Sienkiewicza 36 – siedziba Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn). Podczas Forum zostaną wyciągnięte wnioski obejmujące potrzeby i oczekiwania, jakie są niezbędne dla rozwoju organizacji pozarządowych i różnych grup społecznych oraz propozycje do programu współpracy miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi.

Program, zapisy, szczegóły -> http://forumngo.zgora.pl/