Aktualności

24.07.2018

opublikowany został jednolity tekst ustawy o spółdzielniach socjalnych

Informujemy, że opublikowany został nowy jednolity tekst ustawy o spółdzielniach socjalnych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. zawiera zmiany wprowadzane nowelizacjami z 2009, 2015 i 2017 r. Tekst jest dostępny w Bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20060940651