Aktualności

20.06.2018

wizyta studentów z Uniwersytetu Lwowskiego

18 czerwca 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim gościł delegację pracowników naukowych i studentów z Uniwersytetu Lwowskiego z Ukrainy. Celem wizyty było zapoznanie studentów z innowacjami społecznymi w województwie lubuskim.

wizyta studentów  z Uniwersytetu Lwowskiego

Podczas spotkania kierownicy wydziałów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zapoznali uczestników wizyty z zadaniami realizowanymi przez poszczególne wydziały. Jako pierwszy zaprezentował się Wydział Polityki Społecznej, prezentując najważniejsze działania samorządu województwa na płaszczyźnie społecznej. Następnie przybliżone zostały zadania realizowane przez Wydział Osób Niepełnosprawnych, który podejmuje działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi, ukazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Kierownik Ośrodka Adopcyjnego przekazała informacje związane z funkcjonowaniem ośrodka oraz kwestie związane z przysposobieniem dziecka.  Na zakończenie zaprezentował się Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, prezentując główne założenia Projektu „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. Wizyta młodzieży wraz z kadrą dydaktyczną w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej zakończyła się dyskusją dotyczą różnic związanych z realizacją zagadnień związanych z obszarem polityki społecznej.

Fotorelacja tutaj