Aktualności

14.05.2018

zapraszamy na spotkanie "Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS), Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, serdecznie zaprasza na spotkania pt. „Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych”.

Spotkania odbędą się na północy i południu województwa, 23.05.2018 r. w Zielonej Górze w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9) oraz 24.05.2018 r. w Gorzowie Wlkp. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta (ul. Sikorskiego 107),  w godz. od 9.30 do 14.30. Spotkanie poprowadzi prezes OZRSS Czarek Miżejewski. Można będzie nie tylko posłuchać ale i skonsultować swoje zmiany statutowe.

W ramach warsztatów omówione zostaną takie zagadnienia jak:

-        zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych;

-        prezentacja programu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego „Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”;

-        współpracy Przedsiębiorstw Społecznych z samorządem terytorialnym;

-        działania w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej oraz działania w sferze pożytku publicznego;

 

          Udział w spotkaniach jest bezpłatny i współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, bardzo proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez naszą stronę internetową http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie  

Bardzo proszę o zaznaczenie, czy będą Państwo uczestniczyć w warsztatach w części południowej czy północnej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21.05.2018 r. Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Aleksandra Ciszewska, e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl , tel. (68) 3231926.