Certyfikacja PES

Certyfikacja podmiotów ES w woj. lubuskim

Przystępując do opracowania zasad procedury certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej w naszym województwie zrealizowaliśmy projekt badawczy CERTYFIKACJA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. ANALIZA PROCEDURY CERTYFIKACJI ZNAKIEM JAKOŚCI „PRODUKT PROSPOŁECZNY”.

OPIS PROJEKTU

Głównym celem badania była charakterystyka zasad stosowanych procedur certyfikacji w Polsce oraz analiza zakresu ich oddziaływania na funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej. Wysoka jakość produktów i usług jest obecnie podstawowym elementem konkurowania na rynku, a czasami nawet punktem wyjścia do rozpoczęcia starania się o zlecenia. Prawidłowo przygotowany proces certyfikacji może wspomóc organizacje w realizacji tych zadań.

W diagnozie uwzględniono również zebranie materiałów na temat dodatkowych działań podejmowanych przez instytucje nadające znaki jakości w zakresie marketingu i public relations, dających możliwość wdrażania praktycznych rozwiązań. Osiągnięcie założonego celu było możliwe dzięki analizie treści zapisów regulaminowych stosowanych procedur certyfikacji oraz stopnia realizacji przypisanych do nich celów.

ZADANIA PROJEKTU BADAWCZEGO

  • Ustalenie liczby i rodzaju instytucji certyfikujących podmioty ekonomii społecznej,
  • Charakterystyka procedur i zasad stosowanych w procesach certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej,
  • Diagnoza oddziaływania certyfikacji na pozycję rynkową podmiotów certyfikowanych.

Uzyskane dane pozwoliły na ocenę skuteczności oddziaływania procedur certyfikacji na rozwój i pozycję rynkową certyfikowanych organizacji. Dzięki temu możliwe będzie podejmowanie trafnych decyzji dotyczących wsparcia zespołu ds. certyfikacji PES w wprowadzaniu procesu certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubuskim.

Termin realizacji badań: maj – czerwiec 2016 rok.

Wszystkim uczestnikom badań bardzo dziękujemy. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem z badań: