Monitoring LPRES

10.02.2017

Monitoring LPRES

Za monitoring Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Monitoring jest prowadzony przez cały okres wdrażania Programu. Jego celem jest charakterystyka działań podejmowanych przez jego realizatorów, analiza postępów we wdrażaniu Programu i wytyczenie kierunków szczególnej interwencji, dających możliwość jego skutecznej realizacji.

Obecnie oddajemy Państwu trzeci raport z realizacji LPRES, w którym prezentujemy wyniki zadań wykonanych w roku 2017. Dotyczą one analiz prowadzonych w trzech obszarach: (1) działań podejmowanych przez instytucje wsparcia ES na rzecz jej rozwoju w województwie lubuskim, (2) kondycji ekonomii społecznej w województwie lubuskim, (3) realizacji wskaźników LPRES.