Audycje 2017

15.12.2017

Kochani ! to już ostatnia debata w tym roku! 15 grudnia o godz. 14-tej, Radio Zachód! ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA!

Jej temat jest wyjątkowy bo dotyczy pomagania!

W tym szczególnym świątecznym okresie chcemy otworzyć Wasze serca na potrzeby innych ale też zwrócić uwagę na różne formy pomocy. Wspólnie z Wami chcemy zastanowić się jaka naprawdę powinna być pomoc aby ta możliwie najskuteczniej trafiała do podopiecznym Fundacji czy Stowarzyszeń.

Kochani ! to już ostatnia debata w tym roku! 15 grudnia o godz. 14-tej, Radio Zachód! ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA!

Podczas cyklu debat nie tylko zaprezentujemy funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej, przedstawimy zakres ich działalności, charakter usług i wytwarzanych produktów ale przede wszystkim postaramy się ukazać radiosłuchaczom owe podmioty jako znaczący element zmian społeczno – gospodarczych oraz odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto tworzyć i wspierać struktury tego typu. Debaty będą miał charakter interaktywny, gdzie zaproszeni goście dyskutują i odpowiadają na pytania radiosłuchaczy lub za pośrednictwem specjalnie utworzonego czatu es@zachod.pl, można będzie, na bieżąco, zgłaszać swoje uwagi.

POSZCZEGÓLNE DEBATY DO WYSŁUCHANIA TUTAJ

DEBATA I - 30 czerwca 2017r. TEMAT: Współpraca międzysektorowa.

Nasi Goście: Pan Jakub Piosik Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Pan Sebastian Cycuła Prezes Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, obejmującego w swej działalności szerokorozumiane wsparcie dla rodzin i osób z szerokim spektrum autyzmu ale i zajmujące się m.in. wydrukiem internetowym, wyrobem płóciennych toreb z nadrukiem, oraz wyrobem zdrowych, bezglutenowych przekąsek. W debacie wzięła udział także Pani Paulina Bartlińska, menadżer sklepu ze zdrową żywnością, będący jednocześnie odbiorcą tych zdrowych i smacznych produktów.

Podczas spotkania przedstawiliśmy zakres współpracy biznesu klasycznego oraz społecznego. Ich wzajemne zależności i korzyści.

 

DEBATA II – 7 lipca 2017r. TEMAT: Akademia Liderów Lokalnych (ALL).

Nasi Goście: Pan Damian Dec z Wrocławia, który aktywnie angażuje się w różnorodne inicjatywy edukacyjne z zakresu aktywności obywatelskiej, jako trener, animator i facylitator. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy na rzecz niejednorodnych grup społecznych i zawodowych. Ponadto, Pani Karolina Michalczak - Nawrocka – uczestniczka I edycji ALL, reprezentująca Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać, Pani Ewelina Niwald – uczestniczka I edycji ALL, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Lubniewicach, a także aktywna działaczka stowarzyszeń oraz Spółdzielni Socjalnej MY, Pani Beata Marciniak – uczestniczka II edycji ALL, pracownik OPS Słubice, przedstawicielka Stowarzyszenia Trampolina z Osiecznicy, a także Pani Ewa Matuszewska - uczestniczka II edycji ALL, członkini Koła Gospodyń Wiejskich z Łaz.

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest i czemu służy Akademia Liderów Lokalnych oraz jaki był efekt spotkania grupy lokalnych aktywistów zapraszamy do wysłuchania audycji drugiej.

 

DEBATA III - 28 lipca 2017r. TEMAT: Koncepcja i założenia społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nasi Goście: Pani Agnieszka Siarkiewicz – menadżerka promocji i komunikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu z Warszawy, organizacji typu think-and-do-tank, pozostającej inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR (szerszy materiał Forum, dostępny pod linkiem http://odpowiedzialnybiznes.pl/), Pan Jarosław Nieradka – Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Pani Kamila Górna – przedstawicielka Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Pani Monika Łabuz-Suwała – Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny ELEKTROCIEPŁOWNIA Zielona Góra, zdobywca nagrody Lubuska Perła Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw; Pani Katarzyna Świtalska – Prezes Spółki SELA w Zielonej Górze – Firmy wielokrotnie wyróżnionej za działania na rzecz zarówno pracowników własnych jak i społeczności lokalnej.

CSR to narzędzie realizacji celów społecznych i etycznych, przynoszące wymierny efekt finansowy. To także wpływ przedsiębiorców na społeczeństwo, a także środowisko, poprzez zapewnienie przejrzystych i etycznych norm postępowania co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia ogółu społeczeństwa. Odkryj tajemnice CSR podczas naszej audycji! Zapraszamy do wysłuchania!

 

DEBATA IV - 25 sierpnia 2017r. TEMAT:  Czemu i Komu służą jednostki typu CIS oraz czym jest reintegracja społeczno-zawodowa?

Nasi Goście: Pani Anita Buraczewska z Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Zielonej Górze oraz Panią Helenę Guhl z CIS w Gorzowie Wlkp. Ponadto w audycji wystąpili beneficjenci programów CIS oraz założyciele przedsiębiorstw społecznych - Pan Maciej Drojecki z Zielonogórskiej Spółdzielni Socjalnej SUKCES oraz Pani Beatę Urbańska ze Spółdzielni Socjalnej Koliber z Gorzowa Wlkp. Jeśli chcesz poznać odpowiedź na powyższe pytania zapraszamy do wysłuchania naszej debaty.

 

DEBATA V - 5 września 2017r. TEMAT: Edukacja Akademicka w kierunku ekonomii społecznej.

Nasi Goście: Pan Mariusz Kwiatkowski  Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studenci UZ, zastanowili się co dobrego może wyniknąć z edukacji akademickiej w kierunku ekonomii społecznej? Czy jest popyt na tego typu kierunki? I jaka czeka przyszłość absolwentów ES?

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całej audycji!

 

DEBATA VI - 29 września 2017r. TEMAT: TAJEMNICZE CSR.

Nasi Goście: Pan Piotr Nieporowski z Fundacji CRS PROFIT z Zielonej Góry, Pani Ilona Wichman z Klubu Mam Nowa Sól, Pani Urszula Nowak z Kancelarii Prawnej Anna Giercarz Zielona Góra  oraz Pan Romuald Malinowski ze ZLOP.

Ponownie, podjęliśmy temat biznesu społecznie odpowiedzialnego. Ta od dawna stosowaną w Europie i coraz bardziej aktualna w Polsce koncepcja tworzy nie tylko pozytywny wizerunek firmy, tym samym zwiększa lojalności ale także sprawia, że w swoich wyborach, klienci, kierują się również zaufaniem do danej firmy, jako uczciwego społecznie partnera. Zapraszamy do wysłuchania debaty!

 

DEBATA VII – 10 października 2017r. TEMAT: Klauzule społeczne – czym są? Zlecanie zamówień publicznie odpowiedzialnych.

Nasi Goście: Pan Jakub Piosik Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze jako Zamawiający, Pani Marta Jankowska - ekspert ds. zamówień publicznych, o doświadczeniach od strony Wykonawców przedstawiali nam na antenie radia Pani Helena Guhl - Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”, Gorzów Wlkp., oraz Pan Damian SIP ze Spółdzielni Socjalnej SILVANUS Dzietrzychowice.

Podstawowe zasady stosowania klauzul, zlecania zamówień do realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne do wysłuchania w „dialogu Zamawiającego i Wykonawców”.

 

DEBATA VIII – 10 listopada 2017r. TEMAT: ES pod lokalną marką, w oparciu o wartość miejsca i lokalnych dóbr.

Nasi Goście: Pan Adam Mocny z Fundacji Lubuska Pętla Kulturalna, Pan Marcin Wojnowski z gospodarstwa tradycyjnego QZKO w Siedlisku - producent tradycyjnych serów lubuskich oraz partner Fundacji, Pan Waldemar Pieńkowski z Towarzystwa Turystycznego "Chapacz" oraz Pan Maciej Kaleta Stowarzyszenie PARK z Nowej Soli.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest „enoturystyka” oraz jakie produkty regionalne oraz lokalne atrakcje turystyczne proponują, w swojej ofercie, podmioty ekonomii społecznej, wysłuchaj naszej  audycji!

 DEBATA IX – 24 listopada 2017r. TEMAT: Zapraszamy na Mikołajkowe Targi Aktywności i Biznesu Społecznego

Nasi Goście: Pani Beata Kiecana, z-ca dyrektora ROPS w Zielonej Górze, Pani Irena Lew, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli oraz Pani Anna Serba, kierownik OWES w Zielonej Górze zaprosiły na wspólne przedsięwzięcie jakim są Targi podmiotów ekonomii społecznej, które odbędzie się już w dniu 3 grudnia w samym sercu Muzeum Etnograficznego w Ochli.

Jeśli chcecie dowiedzieć się jakie atrakcje zostały dla Państwa przygotowane zapraszamy do wysłuchania debaty.

DEBATA X – 15 grudnia 2017r. TEMAT: Czy warto pomagać i jak wspierać fundacje i stowarzyszenia, by te najlepiej wspierały swoich podopiecznych. Gośćmi audycji byli przedstawiciele takich organizacji.