Cel wizyty

I wizyta zagraniczna Włochy

Celem wizyty jest zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej.
Wizyta ma na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami. Wizyta ma przyczynić się do implementowania dobrych, sprawdzonych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej z wizytowanych miejsc w województwie lubuskim.

Termin : 2-5 października 2017 r.

Baner_wizyta_studyjna_wlochy