Czym są klauzule społeczne?

Klauzule społeczne są narzędziem pozwalającym osiągnąć przy realizowaniu zamówień publicznych dodatkową wartość społeczną w postaci tworzenia miejsc pracy dla osób o utrudnionym dostępie na  rynku pracy. Służą także zwiększaniu zatrudnienia w podmiotach, w których dużą część pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Klauzule społeczne są dodatkowym wsparciem dla podmiotów ekonomii społecznej.
Klauzule wspierają także działania samorządów terytorialnych w obszarze aktywizacji zawodowej i  zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do końca 2017r. opracowany będzie przewodnik stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych w województwie lubuskim, w którym znajdą się gotowe rozwiązania przetestowane na terenie naszego województwa do przeniesienia i zastosowania przez jednostki samorządu terytorialnego.