Doradztwo specjalistyczne

10.02.2017

Trwa doradztwo specjalistyczne w gminach i powiatach

Eksperci doradzają w gminach i powiatach w zakresie programowania ekonomii społecznej.

Troje eksperci: Magdalena Popłońska-Kowalska, Cezary Miżejewski, Mariusz Kwiatkowski pomagają w tworzeniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów. Aktualny cykl doradczy rozpoczął się w październiku 2016 r. i będzie trwał do końca marca 2017 r.

Celem wsparcia jest poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubuskim.

Dotychczas z doradztwa skorzystały gminy Lubiszyn, Strzelce Krajeńskie, Słubice, Gozdnica, Nowa Sól, Słońsk, Krzeszyce i Sława oraz powiaty: słubicki, krośnieński, gorzowski, żagański, międzyrzecki, zielonogórski, nowosolski.

P1210204

Zakres doradztwa obejmuje m.in.: analizę obowiązującego w danej jednostce samorządu terytorialnego dokumentu strategicznego, który będzie aktualizowany, diagnozę stanu ekonomii społecznej w danej gminie bądź powiecie, na której będzie się  opierać praca doradcza w zakresie zmiany dokumentu, wypracowanie, w procesie partycypacyjnym konkretnych zapisów uwzględniających ekonomię społeczną (redakcja techniczna i merytoryczna), sprawowanie przez osobą prowadzącą doradztwo nadzoru merytorycznego nad procesem konsultacji społecznych.

Na spotkaniach w powiatach interdyscyplinarne zespoły pracują nad powiatowymi programami usług społecznych. Natomiast gminy pod okiem ekspertów opracowują programy rewitalizacji lub strategie rozwiązywania problemów społecznych.

P1210180

Rozpoczęcie kolejnego cyklu doradztwa planowane jest w trzecim kwartale 2017 r.