Grupa robocza ds. współpracy JST z biznesem

Skład grupy

Grupa utworzona przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej składa się z  przedstawicieli biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej.