Powiatowe spotkania informacje

Założenia

Spotkania odbywają się w powiatach województwa lubuskiego.  Spotkania dedykowane dla osób decyzyjnych i mających wpływ na zapisy w dokumentach strategicznych gmin i powiatów. Spotkania mają pokazać korzyści i możliwości realnego włączenia ekonomii społecznej w rozwój lokalny.