Regionalne spotkania

Cel

Spotkania odbywać się będą w ostatnim kwartale roku przez trzy kolejne lata. Dedykowane do szerokiej grupy odbiorców. Mają upowszechniać wypracowane podczas doradztwa zapisy, programy uwzględniające ekonomię społeczną i promujące dobre praktyki z terenu województwa wypracowane w toku trwania projektu. Spotkania mają także dostarczyć wiedzy o zlecaniu zadań przez jst, usługach użyteczności  publicznej, zamówieniach społecznie odpowiedzialnych i klauzulach społecznych.