Certyfikacja/standaryzacja PES

System certyfikacji/standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym oraz klastry

W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja sytemu certyfikacji/standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym, która pomoże określić i zdefiniować jakość usług w różnych obszarach, a także może stanowić katalog propozycji lub zbiór technicznych procedur, które ułatwią współorganizację PES o charakterze reintegracyjnym.

Potrzeba powstania klastra jako otwartej platformy współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym działających w województwie lubuskim. Dzięki wzajemnej kooperacji oraz współpracy między Centrami Integracji Społecznej a Klubami Integracji Społecznej.