Grupa robocza ds. współpracy z PES-ami

Grupa robocza ds. współpracy z pes-ami

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między podmiotami reintegracyjnymi a jednostkami systemu pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społeczno – zawodowej. Działania grupy mają wpłynąć na skoordynowanie procesu reintegracji społeczno – zawodowej w woj. lubuskim, a także mają wpłynąć na poprawę jakości usług świadczonych przez Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej i tym samym na wzrost zatrudnienia w ekonomii społecznej. Efektem pracy będzie opracowanie i wydanie Informatora oraz modelu ścieżki współpracy pomiędzy pes o charakterze reintegracyjnym a PUP, OPS, PCPR.

CZŁONKOWIE:
W skład grupy wchodzą przedstawiciele:

  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu – Anna Kulczyńska,
  • Powiatowego Urzedu Pracy w Żaganiu – Wioletta Tybiszewska,
  • Miejsko Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach - Ewelina Niwald,
  • Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Twardowska Katarzyna, Liliana Oszywa,
  • Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze – Jolanta Salewicz – Woźniak,
  • Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku – Romuald Frost,
  • Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – Julita Karasińska.