SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BIURO OBSŁUGI ADMINISTRACJI "BOA"

ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna „Biuro Obsługi Administracyjnej” powstała na spotkaniu założycielskim 19 listopada 2014 roku. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię jest działalność rachunkowo – księgowa, administracyjna, doradztwo podatkowe, doradztwo zawodowe, projektowe, sprawozdawcze.

Celem Spółdzielni jest:

1.Reintegracja zawodowa członków spółdzielni, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa,

2.Realizacja doniosłych celów społecznych,

3.Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych.