ŻARSKA SPÓŁDZIELNIA "BIS"

ul. Żagańska 24
68-200 Żary

Spółdzielnia została założona w 2013 roku.

Żarska Spółdzielnia Socjalna BIS prowadzi dwie noclegownie dla osób bezdomnych: w Żarach oraz w Lubsku. Działalność gospodarcza opiera się głównie o prowadzenie Sklepu Zielarskiego – Herbaciarni oraz świadczenie usług porządkowania terenów.

Spółdzielnia prowadzi też Żarską Bibliotekę Ekonomii Społecznej w ramach Żarskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej oraz Żarską Bibliotekę Społeczną z Czytelnią.