Zapytania ofertowe

24.11.2023
rozstrzygnięcie postępowanie pn. produkcja audycji i reportażu telewizyjnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16.11.2023 r. na zadanie pn. produkcja audycji i reportażu telewizyjnego w ramach uwidocznienia podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz kampanii promocyjno– reklamowej na potrzeby ósmej edycji kon...

>
24.11.2023
rozstrzygnięcie postępowanie pn. produkcja audycji i reportażu radiowego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16.11.2023 r. na zadanie pn. produkcja audycji i reportażu radiowego w ramach uwidocznienia podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz kampanii promocyjno– reklamowej na potrzeby ósmej edycji konkurs...

>
16.11.2023
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Produkcja audycji i reportażu radiowego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Włączenia Społecznego w związku z realizowanym projektem pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” z Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwo...

>
16.11.2023
Zapraszenie do składania ofert na zadanie pn.: Produkcja audycji i reportażu telewizyjnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Włączenia Społecznego w związku z realizowanym projektem pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” z Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwo...

>
23.10.2023
Zaproszenie do złożenia oferty szacunkowej na zadanie pn. Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji gali ósmej edycji konkursu Lubusk...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na  zadanie pn. Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji gali ósmej edycji konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecz...

>
13.10.2023
zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w Zielonej Górze

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Włączenia Społecznego w związku z realizowanym projektem pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” z Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze...

>
09.10.2023
Zaproszenie do złożenia oferty szacunkowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia jednego szkolenia 2-dniowegow ramach projektu pn. „Efekt synergii – koordyn...

>
27.09.2023
Rozstrzygnięcie – zapewnienie poczęstunku

zapewnienie poczęstunku na potrzeby ROPS w Zielonej Górze, Wydziału Koordynacji Włączenia Społecznego w 2023 roku

>
21.09.2023
Zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem

ROPS w związku z realizowanym projektem pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” z Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS Plus, zapr...

>
19.09.2023
Zaproszenie do składania ofert - na zadanie tj. zapewnienie poczęstunku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Włączenia Społecznego zaprasza do składania ofert na zadanie tj. zapewnienie poczęstunku dla 30 osób, na posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

>
15.09.2023
Rozstrzygnięcie – zapewnienie poczęstunku

zapewnienie poczęstunku dla 15 osób, na posiedzenie kapituły konkursowej konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego.

>
07.09.2023
Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie poczęstunku na posiedzenie kapituły konkursu "Lubuski Włącznik"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Włączenia Społecznego w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”, współfinansowanego w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w rama...

>
13.12.2022
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

na zadanie pn. zapewnienie eksperta na potrzeby spotkania informacyjnego pn. „Arteterapia – sposób na aktywizację seniorów”

>
05.12.2022
zapytanie ofertowe - zapewnienie eksperta na spotkanie informacyjne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: zapewnienie eksperta na potrzeby spotkania informacyjnego pt. „Arteterapia – sposób na aktywizację seniorów” dla uczestników projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w Gminie Świebo...

>
02.12.2022
przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych dotyczących aktywnej integracji seniorów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych dotyczących aktywnej integracji seniorów dla uczestników projektu pt. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”.

Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 09...

>
21.11.2022
Przeprowadzenie spotkania inf. w zakresie prawno-finansowych warunków działalności gospodarstw opiekuńczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie spotkania informacyjnego w zakresie prawno-finansowych warunków działalności gospodarstw opiekuńczych.

>
27.10.2022
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkania informacyjnego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie spotkania informacyjnego dot. systemu podatkowego oraz podatku VAT w działalności gospodarczej i rolniczej.

>
24.10.2022
Rozstrzygnięcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 13.10.2022 r. na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób oraz eksperta na potrzeby spotkania informacyjnego dot. aktywnej integracji seniorów dla uczestników projekt...

>
13.10.2022
ROPS w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób oraz eksperta na...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób oraz eksperta na
potrzeby spotkania informacyjnego dot. „aktywnej integracji seniorów” d...

>
17.08.2022
Rozstrzygnięcie - zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego, na potrzeby posiedzenia RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 08.08.2022 r. na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa...

>
16.08.2022
Rozstrzygnięcie- przeprowadzenie spotkania informacyjnego dot. prowadzenia gospodarstw opiekuńczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 08.08.2022r., dotyczącego przeprowadzenia spotkania informacyjnego dotyczącego prowadzenia gospodarstw opiekuńczych informuje, że została wybrana oferta złożona przez Panią Dominikę Konieczną.

>
08.08.2022
przeprowadzenie spotkania informacyjnego dot. prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej zaprasza do składania ofert na zadanie dot.przeprowadzenie spotkania informacyjnego dotyczącego prowadzenia gospodarstw opiekuńczych

1.    Opis przedmiotu zamówienia:  szczegóło...

>
08.08.2022
Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego....

>
25.07.2022
zakup ologowanej odzieży

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa promocyjno-reklamowa realizowana na potrzeby konkursu „Lubuski Włącznik. Lider biznesu społecznego” –  zakup ologowanej odzieży

Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 01.08...

>
25.07.2022
zakup namiotów i akcesoriów eventowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa promocyjno-reklamowa realizowana na potrzeby konkursu „Lubuski Włącznik. Lider biznesu społecznego” –  zakup namiotów i akcesoriów eventowych

Ofertę  należy złożyć w terminie do...

>
25.07.2022
uwidocznienie PES za pomocą materiałów drukowanych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa promocyjno-reklamowa realizowana na potrzeby konkursu „Lubuski Włącznik. Lider biznesu społecznego” – uwidocznienie PES za pomocą materiałów drukowanych

Ofertę  należy złożyć w termi...

>
22.07.2022
Przeprowadzenie warsztatu dot. metod aktywizujących

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”, który jest realizowany w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Zadanie 3 - Organizacj...

>
15.06.2022
Rozstrzygnięcie – zapewnienie poczęstunku dla ok. 50 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 31.05.2022 r. na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku dla ok. 50 osób na potrzeby organizacji konferencji i gali siódmej edycji konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego

 

>
31.05.2022
Promocja zagadnień ekonomii społecznej realizowanej na antenie telewizji o zasięgu min. regionalnym tj. na całe woj. lubuskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
31.05.2022
zapewnienie poczęstunku dla ok. 50 osób na potrzeby organizacji konferencji i gali

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
26.05.2022
kompleksowa organizacja i przeprowadzenie jednodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do Berlina

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa edukacyjna, polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu jednodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotu/ów ekonomii społecznej realizujących usługi społeczne w Berlinie (...

>
19.04.2022
Rozstrzygnięcie – zapewnienie poczęstunku

a)    zapewnienie poczęstunku na spotkanie dla 15 osób w ramach spotkania sieci współpracy OWES,

b)    zapewnienie poczęstunku dla 15 osób, na dwa posiedzenia kapituły konkursowej konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego.<...

>
12.04.2022
zapewnienie poczęstunku dla 15 osób na potrzeby spotkania dot. koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
08.04.2022
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: zapewnienie poczęstunku na potrzeby ROPS w Zielonej Górze w 2022 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
18.03.2022
Rozstrzygnięcie - zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na potrzeby posiedzenia RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 09.03.2022 r. na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego w obiekcie prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej, na potrzeby posiedzenia Regi...

>
18.03.2022
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W DWÓCH POSIEDZENIACH CZŁONKÓW RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 09.03.2022r., dotyczącego moderowania i udziału w dwóch posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2022r. informuje, że została wybrana oferta zł...

>
09.03.2022
POCZĘSTUNEK NA SPOTKANIE DLA 10 OSÓB

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie poczęstunku na potrzeby spotkania dla 10 osób

1.    Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmio...

>
09.03.2022
Zapytanie ofertowe na moderowanie i udział w 2 posiedzeniach członków RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z...

>
09.03.2022
zapytanie ofertowe na zapewnienie sali szkoleniowej z poczęstunkiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z...

>
01.12.2021
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NT ZAPEWNIENIA SALI SZKOLENIOWEJ Z POCZĘSTUNKIEM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Prior...

>
25.11.2021
POCZĘSTUNEK NA POTRZEBY DWÓCH SPOTKAŃ W ZIELONEJ GÓRZE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie poczęstunku na potrzeby dwóch spotkań w Zielonej Górze dla ok. 15 osób i dla ok. 10 osób

1.    Opis przedmiotu...

>
24.11.2021
POCZĘSTUNEK NA SPOTKANIE DLA 15 OSÓB W GORZOWIE WLKP.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie poczęstunku na potrzeby spotkania informacyjnego dla ok. 15 osób w Gorzowie Wlkp.

1.    Opis przedmiotu zamówi...

>
19.11.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NT ZAPEWNIENIA SALI SZKOLENIOWEJ Z POCZĘSTUNKIEM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Prior...

>
19.11.2021
przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat zamówień społecznie odpowiedzialnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

>
15.11.2021
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NT ORGANIZACJI PROMOCJI I ZWIĘKSZENIA WIDOCZNOŚCI LAUREATA KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu...

>
15.11.2021
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NT ORGANIZACJI PROMOCJI I ZWIĘKSZENIA WIDOCZNOŚCI LAUREATA KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu...

>
15.11.2021
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NT ORGANIZACJI PROMOCJI I ZWIĘKSZENIA WIDOCZNOŚCI LAUREATA KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu...

>
10.11.2021
POCZĘSTUNEK NA DWA SPOTKANIA DLA 15 OSÓB KAŻDE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytet...

>
29.10.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NT ORGANIZACJI PROMOCJI I ZWIĘKSZENIA WIDOCZNOŚCI LAUREATA KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu...

>
29.10.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NT ORGANIZACJI PROMOCJI I ZWIĘKSZENIA WIDOCZNOŚCI LAUREATA KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Organizacja promocji i zwiększenie widoczności laureata konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego poprzez zakup banerów, roll-upów, odzieży roboczej oznakowanej logo laureata.

>
29.10.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NT ORGANIZACJI PROMOCJI I ZWIĘKSZENIA WIDOCZNOŚCI LAUREATA KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Organizacja promocji i zwiększenie widoczności laureata konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego poprzez organizację punktu informacyjno-promocyjnego.

>
28.10.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na zapewnienie specjalisty na warsztaty dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu...

>
28.10.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na zapewnienie sali na warsztaty dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu...

>
28.10.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na zapewnienie poczęstunku na warsztaty dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu...

>
15.10.2021
zapewnienie poczęstunku na potrzeby dwóch spotkań dla ok. 10 osób każde

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytet...

>
15.10.2021
PRZEPROWADZENIE DWÓCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH NT. ES W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania ekonomii  społecznej w dokumentach strategicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 1.&...

>
07.10.2021
PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA INTERESARIUSZY LPRES NT USŁUGI SPOŁECZNE W GMINIE FINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO - ASPEKTY PRAKTYCZNE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu...

>
04.10.2021
ZAPEWNIENIE POCZĘSTUNKU NA DWA WARSZTATY DLA INTERESARIUSZY LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu...

>
29.09.2021
usługa doradztwa specjalistycznego w zakresie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re...

>
10.09.2021
zapewnienie poczęstunku dla ok. 100 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie poczęstunku dla ok. 100 osób na potrzeby organizacji konferencji i gali szóstej edycji konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społeczne...

>
02.09.2021
usługa promocyjno-reklamowa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Region...

>
01.09.2021
zapewnienie poczęstunku na potrzeby spotkania dla ok. 10 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytet...

>
16.08.2021
OGŁOSZONO POSTĘPOWANIE NA KOMPEKSOWĄ USŁUGĘ EDUKACYJNĄ W FORMIE WIZYT STUDYJNYCH

Usługa będzie realizowana w podziale na części:

I.     Jednodniowa wizyta studyjna do gospodarstw agroturystycznych/zagród edukacyjnych w woj. lubuskim.

II.    Dwudniowa wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim i woj. w...

>
12.08.2021
ROSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ EDUKACYJNNĄ W FORMIE WIZYT STUDYJNYCH

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Kompleksową usługę edukacyjną w formie wizyt studyjnych realizowaną w podziale na...

>
10.08.2021
Przeprowadzenie dwudniowego spotkania na temat realizacji zadań z obszaru włączenia społecznego w nowej perspektywie finansowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

>
10.08.2021
PRZEPROWADZENIE SPOTKANIA SIECIUJĄCEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej,
w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Pr...

>
10.08.2021
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu...

>
06.08.2021
OGŁOSZONO POSTĘPOWANIE NA CZTERODNIOWĄ ZAGRANICZNĄ WIZYTĘ STUDYJNĄ

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej zagranicznej wizyty studyjnej do gospodarstw opiekuńczych oraz podmiotów ekonomii społecznej do Holandii i Niemiec dla 20 uczestników projekt "EFEKT SYNERGII- koordynacja lubuskiej eko...

>
06.08.2021
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE DWUDNIOWEGO SZKOLENIA SIECIUJĄ DLA AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Prior...

>
03.08.2021
Ogłoszono postępowanie na kompeksową usługę edukacyjną w fomie wizyt studyjnych

Usługa będzie realizowana w podziale na części:

I.     Jednodniowa wizyta studyjna do gospodarstw agroturystycznych/zagród edukacyjnych w woj. lubuskim.

II.    Dwudniowa wizyta studyjna do podmiotów e...

>
30.07.2021
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE USŁUGI HOTELARSKO-RESTAURACYJNEJ Z ZAPEWNIENIEM SALI WARSZTATOWEJ DLA AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Prior...

>
27.07.2021
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dwudniowego spotkania sieciującego dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Prior...

>
22.07.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI HOTELARSKO-RESTAURACYJNEJ Z ZAPEWNIENIEM SALI WARSZTATOWEJ DLA AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Prior...

>
09.07.2021
Zapytanie ofertowe na zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób na potrzeby 3 spotkań w Międzyrzeczu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 20...

>
09.07.2021
zapytanie ofertowe na zapewnienie poczęstunku dla 10 osób, na potrzeby spotkania odbywającego się we Wschowie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z...

>
24.06.2021
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA ORGANIZACJĘ TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że rozstrzygnięto postępowanie na zadanie pn.: zaprojektowanie i przeprowadzenie gry terenowej na temat ekonomii społecznej oraz zapewnienie organizacji przestrzeni targowej i wystawienniczej oraz animacji.

>
02.06.2021
ORGANIZACJA TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Region...

>
16.06.2021
ROZSTRZYGNIĘCIE - usługi noclegowo-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że rozstrzygnięto postępowanie na zadanie pn.: wykonanie usługi noclegowo-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej w gospodarstwie agroturystycznym/zagrodzie edukacyjnej, tj. zapewnienie noclegu, wy...

>
08.06.2021
Zapewnienie poczęstunku na potrzeby spotkania informacyjnego dla ok.15 osób w Małomicach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytet...

>
02.06.2021
zapytanie ofertowe na wykonanie usługi noclegowo-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. wykonanie usługi noclegowo-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej w gospodarstwie agroturystycznym/zagrodzie edukacyjnej, tj. zapewnienie noclegu, wyżywieni...

>
02.06.2021
ROZSTRZYGNIĘCIE - ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM NA POTRZEBY POSIEDZENIA RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że rozstrzygnięto postępowanie na zadanie pn: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego, w obiekcie prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozw...

>
02.06.2021
ROZSTRZYGNIĘCIE - PRZEPROWADZENEI DWÓCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 18.05.2021 r., sprawa nr ROPS.V.514.4.2021 r. dotyczącego przeprowadzenia dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych przez JST, informuje że z...

>
26.05.2021
ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM NA POTRZEBY POSIEDZENIA RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego, w obiekcie prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju...

>
27.05.2021
przeprowadzenie dwudniowego spotkania, omówienie założeń lubuskiego modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich oraz wypracowanie...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie dwudniowego spotkania, omówienie założeń lubuskiego modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich oraz wypracowanie rekomendacji do ww. mode...

>
18.05.2021
PRZEPROWADZENIE DWÓCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH NT. EKONOMII SPOŁECZNEJ W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania ekonomii  społecznej w dokumentach strategicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 1.&...

>
06.05.2021
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE SPOTKANIA SIECIUJĄCEGO PES O CHARAKTERZE REINTEGRACYJNYM - WTZ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem "EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego...

>
28.04.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na moderowanie i udział w spotkaniach dot. skutecznej ścieżki reintegracji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem "EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego...

>
26.04.2021
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie spotkania sieciującego PES o charakterze reintegracyjnym - WTZ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w&nb...

>
20.04.2021
Zapytanie ofertowe - moderowanie i udział w spotkaniach dot. skutecznej ścieżki reintegracji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w&nb...

>
13.04.2021
Promocja zagadnień ekonomii społecznej realizowanej na antenie telewizji o zasięgu min. regionalnym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:promocja zagadnień ekonomii społecznej realizowanej na antenie telewizji o zasięgu min. regionalnym tj. na całe woj. lubuskie.

Na rea...

>
16.03.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie warsztatów z obsługi programów do spotkań online

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem "EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020, inf...

>
08.03.2021
Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie posiłków/paczek żywnościowych w podziale na części A,B,C,D

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn. :wykonanie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w podziale na części A,...

>
02.03.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW OBSŁUGA PROGRAMÓW DO SPOTKAŃ ONLINE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górzezaprasza do składania ofert na zadanie dot.przeprowadzenia warsztatów „Obsługa programów do spotkań online, ze szczególnym uwzględnieniem platformy ZOOM"

>
25.02.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na usługę doradztwa specjalistycznego dla PES reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem "EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjn...

>
23.02.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re...

>
16.02.2021
Zapytanie ofertowe na doradztwo specjalistyczne dla podmiotów reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Region...

>
28.01.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE: SKŁAD, WYDRUK ORAZ DOSTAWA PUBLKACJI W NAKŁADZIE 200 SZTUK

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej,
w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Prioryteto...

>
25.01.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: MODEROWANIE I UDZIAŁ W CZTERECH POSIEDZENIACH CZŁONKÓW REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: MODEROWANIE I UDZIAŁ W POSIEDZENIACH RKRES W 2021 R

>
16.12.2020
Rozstrzygnięcie postępowania na usługę promocyjno-reklamową

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach R<...

>
23.12.2020
Rozstrzygnięcie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych w podziale na części

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w załączniku publikuję informację o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze Wykonawców.

>
17.12.2020
Usługa przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych

Wykonanie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w podziale na części: Część A. wykonanie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych dla 100...

>
10.12.2020
ROZSTRZYGNIĘCIE: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NA TEMAT ZASTOSOWANIA MODELU FRANCZYZY W PES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 25.11.2020  r. na przeprowadzenie szkolenia na temat zastosowania modelu franczyzy w PES, ze szczególnym uwzględnieniem franczyzy usług społecznych informujemy, że została wybrana oferta Fundacji...

>
03.12.2020
Zapytanie ofertowe: usługa promocyjno-reklamowa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w...

>
25.11.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE: PRZEPROWADZENIE ZDALNEGO SZKOLENIA NA TEMAT ZASTOSOWANIA MODELU FRANCZYZY W PES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga...

>
17.11.2020
ROZSTRZYGNIĘCIE: PRZEPROWADZENIE DWÓCH WARSZTATÓW DLA INTERESARIUSZY LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 03.1.20120  r. na przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES pt. „Budowanie silnego i zaangażowanego zespołu” oraz „Delegowanie zadań” z uwzględnieniem w obu...

>
05.11.2020
Rozstrzygnięcie: przeprowadzenie zdalnych spotkań informacyjnych nt. zamówień społecznie odpowiedzialnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16.10.20120 na przeprowadzenie zdalnych spotkań informacyjnych nt. zamówień społecznie odpowiedzialnych informuje, że została wybrana oferta pani Magdaleny Falkowskiej.

>
03.11.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE: PRZEPROWADZENIE DWÓCH WARSZTATÓW DLA INTERESARIUSZY LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga...

>
29.10.2020
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę wydruku publikacji/kalendarza na 2021 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 21.10.2020 r., na usługę składu, projektu, wydruku, dostawy publikacji/kalendarza na 2021 r., promującej podmioty ekonomii społecznej z woj. lubuskiego informuje, że:

>
21.10.2020
Zapytanie ofertowe - wydruk kalendarza ściennego na 2021 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w...

>
16.10.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE CZTERECH ZDALNYCH SPOTKAŃ NT. ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZILANYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

>
30.09.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW I SPOTKAŃ NT. ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

>
28.09.2020
ROZSTRZYGNIĘCIE - PRZEPROWADZENIE DWÓCH SPOTKAŃ NT. EKONOMII SPOŁECZNEJ W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.09.2020 r., dotyczącego przeprowadzenia dwóch spotkań informacyjnychna temat uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych przez jednostki samorządu terytorialnego informuje, że wy...

>
28.09.2020
ROZSTRZYGNIĘCIE - POCZĘSTUNEK DLA 15 OSÓB NA SPOTKANIE W NOWEJ SOLI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.09.2020 r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na potrzeby spotkania informacyjnego dla  15 osób w Nowej Soli informuje, że wybrano ofertę Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej EDEN.

>
14.09.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE DWÓCH SPOTKAŃ NT. EKONOMII SPOŁECZNEJ W DOKUMENTACJ STRATEGICZNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

>
14.09.2020
Zapytanie ofertowe: poczestunek dla 15 osób na spotkanie w Nowej Soli

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytet...

>
08.09.2020
Zapytani eofertowe: sala z poczęstunkiem dla 15 osón na 2 spotkania we Wschowie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
02.09.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE DOT. ORGANIZACJI DWUDNIOWEJ, KRAJOWEJ WIZYTY STUDYJNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne prowadzone w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie informację oraz załączniki znajdują się na stronie BIP-u Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

>
31.07.2020
Doradztwo specjalistyczne przy opracowywaniu modelu innowacyjnych usług społ. na terenach wiejskich w woj. lubuskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu...

>
24.07.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę hotelarsko-restauracyjną

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie okreŚlonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/zamowienia_publiczne/11/83/Wykonanie_uslugi_hotelarsko-restauracyjnej/

>
30.06.2020
Przeprowadznie spotkania dla PES reintegracyjnych (WTZ), o tematyce związanej z seksualnością osób niepełnosprawnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Region...

>
01.07.2020
Zapytanie ofertowe - zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla ok. 15 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramac...

>
15.06.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE DWUDNIOWEGO SPOTKANIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

>
04.06.2020
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczestunkiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznejw związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakres...

>
02.06.2020
Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa specjalistycznego dla podmiotów reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Region...

>
20.03.2020
Rozstrzygnięcie - zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie Miasta Gorzów Wlkp. i powiatu gorzowskiego w obiekcie prowadzonym p...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 09.03.2020 r. na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego - Miasta Gorzów Wlkp. i powiatu gorzowskiego w obiekcie prowadzonym przez podmiot ekon...

>
09.03.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego - Miasta Gorzów Wlkp. i po...

zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego - Miasta Gorzów Wlkp. i powiatu gorzowskiego w obiekcie prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskie...

>
09.03.2020
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. PRZEPROWADZENIE ALL

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. PRZEPROWADZENIE CYKLU 5 – DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW ORAZ 2 SZEŚCIOGODZINNYCH LABORATORIÓW DLA UCZESTNIKÓW AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH

>
09.03.2020
ROZSTRZYGNIĘCIE - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 18.02.2020 r., dotyczącego usługi doradztwa specjalistycznego składającej się z dwóch części  informuje, że zostały wybrane następujące oferty:

dla części A: oferta pan...

>
27.02.2020
Zapytanie Ofertowe na przeprowadzenie Akademii Liderów Lokalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
24.02.2020
Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na usługę składu, projektu oraz wydruku publikacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 10.02.2020 r., na usługę składu, projektu oraz wydruku publikacji wraz z dostawą,  promującej zagadnienia ekonomii społecznej (es), realizowanej w ramach kampanii społecznej o zasięgu reg...

>
21.02.2020
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ DLA 20 OSÓB WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA zadanie PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ DLA 20 OSÓB WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM NA POTRZEBY 2 – JEDNODNIOWYCH (SZEŚCIOGODZINNYCH) LABORATORIÓW AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA

>
21.02.2020
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób w miejscowości Wschowa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 5.02.2020r., dotyczącego zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20osób w miejscowości Wschowa informuje, że została wybrana oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ROZ...

>
18.02.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re...

>
13.02.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsz...

>
13.02.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem na potrzeby 2 – jednodniowych (sześciogodzinnych) laboratori...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
12.02.2020
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadnie pn. prowadzenie warsztatu dotyczącego pracy z osobami zadłużonymi

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 30.01.2020r., na prowadzenie warsztatu dotyczącego pracy z osobami zadłużonymi, informuje, że została wybrana oferta złożona przez Romana Pomianowskiego Human Resources.

>
12.02.2020
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na moderowanie spotkań dot. skutecznej ścieżki reintegracji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 31.01.2020r., na moderowania spotkań dot. skutecznej ścieżki reintegracji  informuje, że została wybrana oferta złożona przez p. Małgorzatę Kowalską. 

>
12.02.2020
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Świebodzin

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 30.01.2020r., dotyczącego zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Świebodzin informuje, że została wybrana oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji P...

>
10.02.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ PUBLIKACJI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach R<...

>
05.02.2020
Zapytanie ofertowe na salę i poczęstunek dla 20 osób w miejscowości Wschowa

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.:

 

Zapewnienie sali i poczęstunku dla 20 osób w miejscowości Wschowa, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej w 2019 r...

>
04.02.2020
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W CZTERECH POSIEDZENIACH RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 27.01.2020r., dotyczącego moderowania i udziału w czterech posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2020r. informuje, że...

>
31.01.2020
zapytanie ofertowe na moderowanie spotkań dot. skutecznej ścieżki reintegracji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu...

>
30.01.2020
ZAPYTANIE OFERTOWEna prowadzenie warsztatu dotyczącego pracy z osobami zadłużonymi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Fundu...

>
30.01.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Świebodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.:

 

Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Świebodzin na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydziału Koordynacji Ekonom...

>
27.01.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Moderowanie i udział w czterech posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Woje...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
18.12.2019
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę promocyjno-reklamową (...)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 10.12.2019 r., na usługę promocyjno-reklamową, realizowana na potrzeby konkursu pn. Lubuski Włącznik.
Lider Biznesu Społecznego, w podziale na części: I, II, III informuje, że 

>
11.12.2019
Rozstrzygnięcie postępowania - prowadzenie warsztatu dotyczącego pracy z osobami zadłużonymi

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 3.12.2019 r., w sprawie prowadzenia warsztatu dotyczącego zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym informuje, że wybrano ofertę Human Resources Roman Pomianowski, na kwotę 1495 zł brutto.

>
11.12.2019
Rozstrzygnięcie postępowania na zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w Kożuchowie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 3.12.2019 r., na usługę pn.: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w Kożuchowie, informuje, że została wybrana oferta złożona przez Wielobranżową Spółdzielnię Socj...

>
03.12.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE na zapewnienie sali szkoleniowej z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Kożuchów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7...

>
03.12.2019
zapytanie ofertowe na zadanie na prowadzenia warsztatu dot. pracy z osobami zadłużonymi

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7...

>
02.12.2019
Rozstrzygnięcie postępowania na zapewnienie wyżywienia dla 10 osób w Gorzowie Wlkp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 25.11.2019 r., na usługę pn.: zapewnienie wyżywienia dla 10 osób w Gorzowie Wlkp. na potrzeby organizacji grupy roboczej ds. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie reintegracji sp...

>
22.11.2019
Rozstrzygnięcie postępowania na zapewnienie wyżywienia dla 10 osób (...)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.11.2019 r., na usługę pn.: zapewnienie wyżywienia dla 10 osób na potrzeby prac gr. roboczej ds. współpracy z mediami  informuje, że

>
25.11.2019
zapytanie ofertowe na zadanie dot. zapewnienia poczęstunku dla 10 osób w Gorzowie Wlkp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytet...

>
25.11.2019
rozstrzygnięcie postępowania - zapewnienie sali z poczęstunkiem dla 15 osób w Gorzowie Wlkp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 15.11.2019 r., dotyczącego zapewnienia sali  z poczęstunkiem dla 15 osób w Gorzowie Wlkp. informuje, że wybrano ofertę Spółdzielni socjalnej Zakładu Wielobranżowego PoMoc.

>
25.11.2019
rozstrzygnięcie postępowania - prowadzenie warsztatu dotyczącego zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.11.2019 r., dotyczącego prowadzenia warsztatu dotyczącego zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym informuje, że wybrano ofertę Pani Heleny Guhl.

>
22.11.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE - SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACY OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.11.2019 r., dotyczącego przeprowadzenia dwóch spotkań sieci współpracy OWES pt. "Budowanie wspólnej kampanii promocyjnej"(sprawa ROPS.V.511.21.2019) informuje, że wybrano ofertę firmy Wyd...

>
22.11.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE - OPRACOWANIE I REDAKCJA LPRES 2021-2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re...

>
19.11.2019
rozstrzygnięcie postępowania - zapewnienie poczęstunku na spotkanie w Krośnie Odrzańskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 08.11.2019 r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na potrzeby spotkania informacyjnego dla ok. 15 osób w Krośnie Odrzańskim (sprawa ROPS.V.514.19.2019) informuje, że wybrano ofertę Odrzańskiej...

>
19.11.2019
rozstrzygnięcie postępowania - zapewnienie poczęstunku na dwa spotkania w Zielonej Górze

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 08.11.2019 r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na potrzeby dwóch spotkania informacyjnego dla 10 osób każde w Zielonej Górze (sprawa ROPS.V.514.16.2019) informuje, że wybrano ofertę Chrz...

>
14.11.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie warsztatu dotyczącego zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7...

>
15.11.2019
zapytanie ofertowe na zadanie dot. zapewnienia sali wraz z poczęstunkiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytet...

>
15.11.2019
ROZSZTRYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO- doradztwo specjalistyczne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 5.11..2019 r., dotyczącego doradztwa specjalistycznego dla centrów integracji społecznej nawiązującego do „Koncepcji systemu standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie lubuskim”, infor...

>
14.11.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Przeprowadzenie dwóch spotkań sieci współpracy OWES pt. „Budowanie wspólnej kampanii promocyjnej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
14.11.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę zapewnienia wyżywienia dla 10 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
08.11.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPENIENIE POCZĘSTUNKU NA SPOTKANIE W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytet...

>
06.11.2019
ROZSZTRYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - POCZĘSTUNEK NA SPOTKANIE W TRZCIELU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 25.10.2019 r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na potrzeby spotkania informacyjnego dla ok. 15 osób w Trzcielu (sprawa ROPS.V.514.15.2019) informuje, że wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstw...

>
06.11.2019
ROZSZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA - POCZĘSTUNEK NA DWA SPOTKANIA W SANTOKU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 28.10.2019 r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na potrzeby dwóch spotkań informacyjnych dla ok. 15 osób każde w Santoku (sprawa ROPS.V.514.14.2019) informuje, że wybrano ofertę Stowarzyszen...

>
05.11.2019
Zapytanie ofertowe - doradztwo specjalistyczne dla pracowników centrów integracji społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7...

>
28.10.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE - POCZĘSTUNEK NA DWA SPOTKANIA DLA 15 OSÓB W SANTOKU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytet...

>
25.10.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE - POCZĘSTUNEK NA SPOTKANIE DLA 15 OSÓB W TRZCIELU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytet...

>
24.10.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16.10.2019r., dotyczącego  przeprowadzenia dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES pt. Centra Usług Społecznych w województwie lubuskim – korzyści i ryzyka, informuje, że została wybrana oferta...

>
16.10.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
18.10.2019
Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę zapewnienia wyżywienia dla 100 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 02.10.2019 r., dotyczącego zamówienia na usługę zapewnienia wyżywienia dla 100 osób , na potrzeby konferencji/gali czwartej edycji konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”, informuj...

>
17.10.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA - PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 04.10.2019 r., dotyczącego przeprowadzenia spotkań informacyjnych (sprawa ROPS.V.514.13.2019) informuje, że wybrane następujące oferty:

dla części A (przeprowadzenie dwóch spotkań...

>
15.10.2019
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowe...

>
15.10.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. Zapewnienie poczęstunku na potrzeby ROPS w Zielonej Górze

„Zapewnienie poczęstunku na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej w 2019 roku w podziale na części:

a)       zapewnienie poczęstunku dla 30 osób na warsztaty dla interesariuszy LPRES w miejscowości Ziel...

>
07.10.2019
Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę promocyjno-reklamową w zakresie realizacji zaproszeń

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 18.09.2019 r., dotyczącego zamówienia na usługę promocyjno-reklamową w zakresie realizacji zaproszeń na galę informuje, że

>
07.10.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Zapewnienie poczęstunku na potrzeby ROPS w Zielonej Górze

Zapewnienie poczęstunku na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej w 2019 roku w podziale na części:

a)       zapewnienie poczęstunku dla 30 osób na warsztaty...

>
04.10.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

>
02.10.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPEWNIENIE WYŻYWIENA PODCZAS GALI 29.11.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
25.09.2019
rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA zadanie pn. Zapewnienie poczęstunku dla 20 osób na potrzeby spotkania odbywającego się w Żarach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 17.09.2019r., informuje, że w wyniku przeprowadzonego post...

>
18.09.2019
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAPROSZEŃ NA GALĘ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w...

>
17.09.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Zapewnienie poczęstunku dla 20 osób na potrzeby spotkania odbywającego się w Żarach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7...

>
02.08.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego w obiekcie prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Społeczne, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lu...

>
25.07.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
24.07.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE - DIAGNOZA STANU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 12.07.2019 r., dotyczącego przeprowadzenia diagnozy stanu ekonomii społecznej w województwie lubuskim (w tym ewaluacji OWES) informuje, że wybrana została oferta pana Mariusza Kwiatkowskiego.

>
12.07.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE - DIAGNOZA STANU EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE (W TYM EWALUACJA DZIAŁAŃ OWES)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społeczne...

>
28.06.2019
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku dla 10 osób w miejscowości Lutol Moky

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z brakiem ofert dotyczących zapytania ofertowego z dnia 17.06.2019r. pn. zapewnienie poczęstunku dla 10 osób w miejscowości Lutol Mokry ogłasza, że postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

>
17.06.2019
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowe...

>
07.06.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. zapewnienie poczęstunku dla 20 osób w miejscowości Żary

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 30.05.2019r. pn. zapewnienie poczęstunku dla 20 osób w miejscowości Żary informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną „E...

>
30.05.2019
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowe...

>
15.05.2019
ROZSZTRYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - DWUDNIOWE SPOTKANIE NT. KONCEPCJI BADAWCZEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 06.05.2019 r., dotyczącego przeprowadzenia dwudniowego spotkania na temat koncepcji badawczej będącej podstawą do tworzenia diagnozy stanu ekonomii społecznej informuje, że została wybrana...

>
10.05.2019
Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę wynajmu sceny (estrady), nagłośnienia i oświetlenia sceny...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 30.04.2019 r., dotyczącego zamówienia na usługę pn.: inicjatywa dotycząca rozwoju ekonomii społecznej – organizacja Lubuskich Targów Aktywności i Biznesu Społecznego, w tym: wynajem sceny (est...

>
08.05.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - PRZEPROWADZENIE DWÓCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 25.04.2019 r., dotyczącego przeprowadzenia dwóch spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego  informuje,...

>
30.04.2019
Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sceny (estrady), nagłośnienia i oświetlenia sceny ....

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w...

>
06.05.2019
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dwudniowego spotkania na temat koncepcji badawczej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re...

>
25.04.2019
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych nt. zamówień społecznie odpowiedzialnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2019...

>
09.04.2019
Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę pn.: wydruk publikacji (....)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 13.03.2019 r., dotyczącego zamówienia na usługę  pn.: wydruk publikacji pod roboczą nazwą „Przewodnik po Lubuskich Przedsiębiorstwach Społecznych”, realizowanej w ramach kam...

>
08.04.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. zapewnienie poczęstunku dla 20 osób w miejscowości Żary

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 28.03.2019r. pn. zapewnienie poczęstunku dla 20 osób w miejscowości Żaryinformuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną „ED...

>
28.03.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. Zapewnienie poczęstunku

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinan...

>
28.03.2019
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie dot. moderowania i udziału w trzech jednodniowych spotkaniach dotyczących skutecznej ścieżki reinte...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 13.03.2019r., dotyczącego moderowania i udziału w trzech jednodniowych spotkaniach /każde po 6 godzin dydaktycznych/, które odbędą się w Żarach, dotyczących skutecznej ścieżki reintegracji dla ok. 15...

>
13.03.2019
zaproszenie do złożenia oferty na usługę moderowania spotkań

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Region...

>
13.03.2019
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PUBLIKACJI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w...

>
14.03.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 06.03.2019r. pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego w obiekcie prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Społeczne, na potrzeby posi...

>
13.03.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUGI PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 05.03.2019 r., dotyczącego zamówienia na usługę pn. wykonanie nośników reklamy, obejmujących usługę promocyjno-reklamową wraz ze znakowaniem, realizowaną w ramach za...

>
13.03.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W DWÓCH POSIEDZENIACH CZŁONKÓW RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019r., dotyczącego moderowania i udziału w dwóch posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2019r. informuje, że została wybrana oferta zł...

>
07.03.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. moderowania i udziału w spotkaniu sieci współpracy OWES pt. „działania reintegracyjne w OWES”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 27.02.2019r., dotyczącego moderowania i udziału w spotkaniu sieci współpracy OWES pt. „działania reintegracyjne w OWES” informuje, że została wybrana oferta złożona przez Panią Małgorzatę Kowalską.

>
06.03.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
05.03.2019
Zaproszenie do złożenia Oferty na usługę promocyjno-reklamową

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w...

>
27.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sal...

>
04.03.2019
Zapytanie ofertowe dot. Moderowania i udziału w dwóch posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuski...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
27.02.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Moderowanie i udział w spotkaniu sieci współpracy OWES pt. „działania reintegracyjne w OWES”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
26.02.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem

Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej w 2019 roku w podziale na części:

a)      zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15&nb...

>
13.02.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z za...

>
01.02.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re...

>
09.01.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. ZAPEWNIENIE POCZĘSTUNKU DLA 20 OSÓB NA POTRZEBY POSIEDZENIA REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKON...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 02.01.2019r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku dla 20 osób na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje, że została wybrana oferta złożona przez Chr...

>
09.01.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W POSIEDZENIU CZŁONKÓW RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 02.01.2019r., dotyczącego moderowania i udziału w posiedzeniu członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w styczniu 2019r. informuje, że została wybrana oferta z...

>
02.01.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienia poczęstunku dla 20 osób na potrzeby posiedzenia RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
02.01.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. moderowania i udziału w posiedzeniu członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubu...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
30.11.2018
Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę zapewnienia wyżywienia dla 100 osób

Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę zapewnienia wyżywienia dla 100 osób wraz z dostawą, na potrzeby konferencji/gali trzeciej edycji konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

>
05.12.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - ZAPEWNIENIE STATUETEK WRAZ Z PAKIETEM PROMOCYJNYM ZNAKU JAKOŚCI PES

Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę zapewnienia 7 statuetek konkursowych wraz z pakietem promocyjnym znaku jakości PES na potrzeby konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

>
22.11.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - SALA KONFERENCYJNA DLA 60 OSÓB

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.11.2018 r. dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej na spotkanie dla 60 osób, nr sprawy ROPS.V.514.10.2018 informuje, że została wybrana oferta złożona przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górz...

>
22.11.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - POCZĘSTUNEK NA SPOTKANIE DO 60 OSÓB

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.11.2018 r. dotyczącego zapewnienia poczęstunku na spotkanie dla 60 osób, nr sprawy ROPS.V.514.9.2018 informuje, że została wybrana oferta złożona przez Odrzańską Spółdzielnię Socjalną.

>
23.11.2018
Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia statuetek konkursowy oraz pakietu promocyjnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
15.11.2018
Zapytanie Ofertowe na usługę zapewnienia wyżywienia dla 100 osób wraz z dostawą

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
19.11.2018
Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę zapewnienia sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem, dla 100 osób....

Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę zapewnienia sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem, dla 100 osób, na potrzeby konferencji/gali trzeciej edycji konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

>
19.11.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAD. DOT. PRZEPROWADZENIA WARSZTATU PT. „WARSZTATY STOSOWANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 08.11.2018r. dot. , przeprowadzenia warsztatu dla interesariuszy LPRES pt. „warsztaty stosowania klauzul społecznych” informuje, że została wybrana oferta złożona przez Panią Magdalenę Falkowską.

>
19.11.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE POCZĘSTUNKU DLA 40 OSÓB

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 07.11.2018r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku dla 40 osób na potrzeby warsztatów dla interesariuszy LPRES w miejscowości Zielona Góra informuje, że została wybrana oferta zło...

>
14.11.2018
ZAPEWNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ DLA 60 OSÓB W ZIELONEJ GÓRZE W WYMIARZE 6 GODZIN

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej,
w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Prioryteto...

>
14.11.2018
ZAPEWNIENIE POCZĘSTUNKU DLA 60 OSÓB NA POTRZEBY SPOTKANIA REGIONALNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Ró...

>
08.11.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAD.: Przeprowadzenie warsztatu pt. „Warsztaty stosowania klauzul społecznych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
08.11.2018
Zapytanie Ofertowe na usługę wynajęcia sali Konferencyjnej wraz z nagłośnieniem dla 100 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
07.11.2018
Zapytanie ofertowe na zad. pn.: zapewnienie poczęstunku dla 40 osób na potrzeby warsztatów dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Ró...

>
04.10.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTEPOWANIA - PRZEPROWADZENIE 6 POWIATOWYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 24.09.2018 r., dotyczącego przeprowadzenia 6 powiatowych spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialne...

>
24.09.2018
PRZEPROWADZENIE 6 SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH NA TEMAT ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

>
17.09.2018
RELACJA z wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w BRZEZINACH, ŁODZI i WARSZAWIE

Tym razem, podczas dwudniowej wizyty studyjnej w dniach 13-14 września br., odwiedziliśmy miasta: Brzeziny, Łódź i Warszawę.

Wizyta miała na celu wsparcie merytoryczne, rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez usprawnienie warsztatu pracy, kwalifikacji...

>
11.09.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W DWÓCH SPOTKANIACH SIECI WSPÓŁPRACY OWES W 2018 R.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 30.08.2018r., dotyczącego moderowania i udziału w moderowania i udziału w dwóch spotkaniach sieci współpracy OWES
w 2018 r. informuje, że została wybrana oferta złożona przez Pana Zbigniewa Pra...

>
06.09.2018
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę promocyjno-reklamową

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 29.08.2018 r., dotyczącego zamówienia na usługę promocyjno-reklamową w zakresie realizacji 1 szt. ścianki reklamowej oraz 150 szt. papierowych toreb promocyjnych informuje, że

>
30.08.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. moderowania i udziału w dwóch spotkaniach sieci współpracy OWES w 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
29.08.2018
Zapytanie Ofertowe na usługę promocyjno-reklamową

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
22.05.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - na usługę promocyjno-reklamową dla 30 PES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.05.2018 r., na zadanie pn.: usługa promocyjno-reklamowa dla 30 podmiotów ekonomii społecznej, realizowana na podstawie bonów informuje,

>
21.05.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. PRZEPROWADZENIE DWÓCH WARSZTATÓW DLA INTERESARIUSZY LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 09.05.2018r., dotyczącego przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES dotyczących zagadnień związanych ze zmianami w ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz współpracą...

>
14.05.2018
Ogłoszenie - organizacja i przeprowadzenie czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do PES w Hiszpanii

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia...

>
14.05.2018
Zapytanie ofertowe na usługę promocyjno-reklamową dla 30 PES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
10.05.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - PRZEPROWADZENIE 12 POWIATOWYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.04.2018 r., dotyczącego przeprowadzenia 12 powiatowych spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialn...

>
09.05.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
09.05.2018
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn. wynajęcie sali konferencyjnej na dwa warsztaty po 40 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 27.04.2018r., dotyczącego wynajęcia sali konferencyjnej na dwa warsztaty po 40 osób

informuje, że zostały wybrane oferty złożone przez Wojewódzką i Mie...

>
09.05.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE POCZĘSTUNKU NA DWA WARSZTATY PO 40 OSÓB

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 27.04.2018r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na dwa warsztaty po 40 osób, tj.:

a)         zapewnienie poczęstunku na warsztat dla interesariuszy LPRE...

>
27.04.2018
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na dwa warsztaty po 40 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
27.04.2018
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. wynajęcie sali konferencyjnej na dwa warsztaty po 40 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
19.04.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE 12 POWIATOWYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH NA TEMAT STOSOWANIA ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

>
12.04.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - ZAPEWNIENIEPOCZĘSTUNKU NA 12 SPOTKAŃ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru  najkorzystniejszej „oferty” na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na potrzeby 12 powiatowych spotkań informacyjnych dla  ok. 20 osób każde, na terenie województwa lubuskiego,...

>
11.04.2018
ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018r., na zadanie pn.: usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną,

informuje, ż...

>
06.04.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W TRZECH POSIEDZENIACH CZŁONKÓW RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 26.03.2018r., dotyczącego moderowania i udziału w trzech posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2018r. informuje, że została wybrana oferta z...

>
29.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPEWNIENIE POCZĘSTUNKU NA 12 SPOTKANIACH POWIATOWYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytet...

>
26.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. moderowania i udziału w trzech posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Wojewód...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
27.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re...

>
19.03.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w postępowaniu, znak sprawy: ROPS.V.514.3.2018, na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną pełniona przez trzy osoby nie wyłoniono...

>
19.03.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. PRZEPROWADZENIE CYKLU 5 – DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW ORAZ 3 SZEŚCIOGODZINNYCH LABORATORIÓW DLA UCZE...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 06.03.2018r., dotyczącego przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 3 sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych informuje, że została wybrana oferta złożona...

>
12.03.2018
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na czterostronicową wkładkę do gazety

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 28 luty 2018 r., na zadanie pn.: czterostronicowa wkładka do gazety informuje, że

>
07.03.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ DLA 20 OSÓB WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM NA POTRZEBY 3 LABORATORIÓW AKADE...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 27.02.2018r., dotyczącego  zapewnienia sali szkoleniowej dla 20 osób wraz
z poczęstunkiem na potrzeby 3 – jednodniowych (sześciogodzinnych) laboratoriów Akademii Liderów Lokalnych na teren...

>
06.03.2018
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re...

>
06.03.2018
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 3 – sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestni...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
28.02.2018
UWAGA! Zmiana treści szopz dot. usługi pn. przygotowanie, zamieszczenie i publikacja czterostronicowej wkładki do gazety

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
27.02.2018
Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na potrzeby 3 laboratoriów na terenie miasta Zielona Góra

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
09.02.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: moderowanie i udział w spotkaniu dotyczącym koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS,...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
15.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W TRZECH SPOTKANIACH SIECI WSPÓŁPRACY OWES W 2018 R.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 02.02.2018r., dotyczącego moderowania i udziału w moderowania i udziału w trzech spotkaniach sieci współpracy OWES w 2018 r. informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

>
13.02.2018
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku dla 15 osób na potrzeby spotkania sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS, CIS,...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
14.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM DLA 20 OSÓB NA POTRZEBY DWÓCH JEDNODNIOWYCH...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 26.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych  (6 godzinnych) posiedzeń Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społeczne...

>
26.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych (6 godzinnych)...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
26.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych (6 godzinnych)...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
06.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W PIERWSZYM POSIEDZENIU CZŁONKÓW REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 26.01.2018r., dotyczącego moderowania i udziału w pierwszym posiedzeniu członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2018r. informuje, że została wybrana oferta...

>
06.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM DLA 20 OSÓB NA POTRZEBY DWÓCH JEDNODNIOWYCH...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 26.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych  (6 godzinnych) posiedzeń Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społeczne...

>
02.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW TELEWIZYJNYCH.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 24.01.2018r., dotyczącego zamówienia na usługę pn.: współorganizacja konkursu dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej o zasi...

>
02.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW RADIOWYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018r., dotyczącego zamówienia na usługę pn.: współorganizacja konkursu dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej o zasi...

>
02.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ DLA 10 OSÓB WRAZ Z POCZĘSTUNKEIM, NA POTRZEBY 6 SPOTKAŃ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018 r. dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej dla 10 osób wraz z poczęstunkiem, na potrzeby 6 spotkań na terenie miasta Zielona Góra informuje, że została wybrana ofert...

>
01.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM DLA 15 OSÓB W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA NA P...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 23.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Zielona Góra na potrzeby dwóch spotkań sieci współpracy OWES informuje, że została wybrana ofert...

>
01.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM DLA 15 OSÓB W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW WLKP. NA P...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 23.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Gorzów Wlkp. na potrzeby spotkania sieci współpracy OWES informuje, że została wybrana oferta zł...

>
23.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Zielona Góra

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
23.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Gorzów Wlkp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
31.01.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. WYKONANIE USŁUGI HOTELARSKO – RESTAURACYJNEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SALI WARSZTATOWEJ NA 5 – DWUDN...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali warsztatowej na 5 – dwudniowych warsztatów informuje, że została wybrana oferta złożona przez Dwór Kolesin prowadzony przez Gościniec „Agrotabera”, Karczma T...

>
31.01.2018
Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie dot. wykonania materiałów dla uczestników wraz z dostawą

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018 r., dotyczącego wykonania materiałów dla uczestników wraz z dostawą, informuje, że została wybrana oferta złożona przez Dalej Razem sp. z o.o, ul. Sienkiewicza 10, 65-...

>
19.01.2018
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej na 5 – dwudniowych warsztatów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
26.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. moderowania i udziału w pierwszym posiedzeniu członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Wojewó...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
24.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW TELEWIZYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spo...

>
19.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW RADIOWYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społec...

>
19.01.2018
zapytanie ofertowe - zapewnienie sali szkoleniowej dla 10 osób wraz z poczęstunkiem, na potrzeby 6 spotkań na terenie miasta Zielona Góra.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
19.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie materiałów dla uczestników wraz z dostawą

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
12.01.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - SKŁAD, WYDRUK I DOSTAWA PUBLIKACJI W NKŁADZIE 300 SZTUK

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 02.01.2018 r., na zadanie pn.: skład, wydruk oraz dostawę publikacji w nakładzie 300 sztuk, sprawa nr ROPS.V.514.15.2017 informuje, że została wybrana oferta, złożona przez Spółdzielnię Socj...

>
02.01.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SKŁAD, WYDRUK ORAZ DOSTAWĘ PUBLIKACJI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej,
w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Prioryteto...

>