Formularz zgłoszeniowy

krok 1
krok 2

dane kontaktowe

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYRAŻENIE PONIŻSZYCH ZGÓD JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE ODMOWA ICH PODANIA/WYRAŻENIA SKUTKUJE ODMOWĄ UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH PROJEKTOWYCH

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuje warunki Regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej wraz z jego załącznikami, w tym Klauzulą informacyjną dla uczestników działań projektowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji w ramach projektu  pt. EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.

WYRAŻENIE PONIŻSZYCH ZGÓD JEST DOBROWOLNE

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną, na podany przeze mnie adres e-mail, informacji na temat dalszych działań projektowych , np. spotkań informacyjnych, wizyt studyjnych, konferencji itp.**

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną, na podany przeze mnie adres e-mail, newslettera ES.